Powrót na poprzednią stronę

Otwarte niebo (CD mp3)

Otwarte niebo (CD mp3)

KOINONIA Ustroń 2010

Henryk Wieja (mówca)

INDEKS: KOI0125A27941

Cena: 24,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Otwarte niebo, czyli jak poruszać się w duchowej rzeczywistości?
Wykład 1:
Przyczółek Bożego Królestwa.Pan Jezus mówi do każdego z nas, byśmy skupiali się na tym, co On czyni i już uczynił. To wyzwoli w nas więcej wdzięczności. A to, na czym się skupiamy, kształtuje również atmosferę wokół nas – uwalnia wonność. Czy to jest wonność Chrystusa?

Wykład 2: Duchowa ofensywa. Rozpoczął się nowy rozdział w historii ludzkości i Kościoła. Bóg buduje swój przybytek tutaj na ziemi, a my, Jego lud, jesteśmy brama Królestwa Niebios. Piekło nie ostoi się przed Królestwem Nieba, bo w duchowej ofensywie światłość wypiera ciemność. Przez Chrystusa Bóg zaczął nowa formę przebywania wśród swojego ludu.

Wykład 3: Tajemnice nieba. Kto nam powie, jak wygląda niebiańska rzeczywistość? Bóg chce udostępnić swojemu ludowi, każdemu z nas, ukryte tajemnice. Szuka tych, którym na tym naprawdę zależy, mają czyste serce i przychodzą do Boga z gotowością do posłuszeństwa w zastosowaniu Jego zasad i Jego woli.

Wykład 4: Ćwiczenie duchowych zmysłów. Boże Słowo mówi, że jako ludzie wierzący poruszamy się w duchowej rzeczywistości. Bóg nas do niej zaprasza. Zobacz to wiarą, oczami serca. Wiara jest nasłuchiwaniem Boga. Bądź przemieniony przez odnowienie umysłu i poddanie Bogu swoich myśli i wyobraźni.

Wykład 5: Kolektywna wiara. Bóg ma wspaniały plan dla swojego Kościoła. Pragnie, abyśmy jako Jego Kościół byli miejscem Jego obecności, spoczywania na nas. On chce nas napełniać swoim Świętym Duchem aż do przelewu i chce, byśmy byli jak Jezus – pełni miłości. Zaprasza, abyśmy nie byli obserwatorami lecz uczestnikami tego, co On czyni.

 

Kategorie

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

Książki / Życie chrześcijańskie / Duchowy wzrost

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni