Powrót na poprzednią stronę

Komunikacja w relacjach niesienia pomocy

Komunikacja w relacjach niesienia pomocy

Lorenzo Macario, Maria Rocchi

Wydawnictwo WAM Kraków 2011

ISBN: 978-83-7505-528-3
format: 156x232, stron: 172, oprawa: miękka

INDEKS: WAM2362B28494

Cena: 29,90 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

- cele, fazy, strategie i dynamika kolokwium psychopedagogicznego
-postawy terapeuty w rozmowie z pacjentem
-słuchanie aktywne, słuchanie ze zrozumieniem i dialog
-samopoznanie i autoekspresja w kontaktach interpersonalnych
-niezbędne informacje dla terapeutów, wskazówki dla wychowawców i nauczycieli

Decydującą rolę w relacjach międzyludzkich odgrywa sposób porozumiewania się. Komunikacja umożliwia i ułatwia uzewnętrznienie siebie oraz uwewnętrznienie drugiego.
Autorzy poradnika pokazują główne elementy komunikacji w relacjach pomocy psychologicznej, doradztwa w zakresie rozwoju osobowego i efektywnego funkcjonowania w sferze społecznej. Osoby udzielające wsparcia są przede wszystkim zachęcane do pracy nad sobą. Harmonijne i spójne funkcjonowanie terapeuty czy wychowawcy sprawi, że szukający pomocy znajdzie się w przestrzeni zapewniającej poczucie bezpieczeństwa i chętniej podejmie trud własnego rozwoju osobowego.

 

Kategorie

Książki / Poradniki, leksykony... / Poradniki

Książki / Inne / Psychologia