Powrót na poprzednią stronę

Przestrzenie pracy socjalnej

Przestrzenie pracy socjalnej

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Kraków 2010

ISBN: 978-83-733291-1-9
ks. Józef Stala (redaktor)
format: 165x235, stron: 474, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0313B28922

Promocja: 54,90 zł 53,50 złdodaję do koszyka

Analizując podstawy zaangażowania społecznego katolików, podkreśla się znaczenie wiary ich w życiu osobistym i działaniu społecznym. Podkreśla się możliwość i potrzebę odczytania ładu panującego w dziele stworzonym a także w świecie ludzkiej działalności. Technika życie gospodarcze, społeczne czy polityczne domagają się szerokiej wiedzy, kompetencji, fachowości i przygotowania. Tego oczekuje się w zakładach pracy, w świecie życia społecznego i gospodarczego czy politycznego. Ludzki rozum- ratio analizuje i tworzy nowe jakości i formy. To jest urok życia. Do pełni tego życia należy też drugi element- fides. Wiara ukazuje Stwórcę wszelkiego stworzenia, przypominając aktywnemu i twórczemu umysłowi ludzkiemu o ostatecznych kryteriach dynamicznej działalności człowieka. Koniunkcja założenia fides i ratio wyraża się jako impuls, bodziec, inspiracja niekiedy zaniepokojenie. Dzięki temu człowiek, odczytując zamysł Stwórcy, zarządza światem tak, aby uszanować jego pierwotne przeznaczenie. Zaangażowanie katolików inspirowane światłem wiary ubogaca również życie społeczne.
Z wstępu.

Ks. Józef Stala - kapłan diecezji tarnowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katechetyki, profesor nadzwyczajny UPJPII. Prodziekan i kierownik katedry nauk pedagogiczno-katechetycznych na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (WTST), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII). Wykładowca katechetyki i kierownik pedagogizacji w tymże wydziale. Członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Rzeczoznawca Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych. Uczestnik i organizator konferencji, sympozjów i kongresów katechetycznych oraz edukacyjnych w Polsce i za granicą. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki i edukacji, a szczególnie katechezy rodzinnej, edukacji religijnej i wychowania. Współredaktor i współautor podręczników do nauczania religii

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Nauka Społeczna

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Bóg mnie kocha - metodyczny klasa 5
Bóg mnie kocha - podręcznik klasa 5
Bóg mnie kocha - teczka środków dydaktycznych klasa 5
Bóg mnie kocha - zeszyt ucznia klasa 5
Bóg mnie przemienia - metodyczny klasa 6
Bóg mnie przemienia - podręcznik klasa 6
Bóg mnie przemienia - teczka środków dydaktycznych klasa 6
Bóg mnie przemienia - zeszyt ucznia klasa 6
Bóg mnie woła - podręcznik metodyczny do podręcznika nauki religii dla klasy 4 Szkoły Podstawowej
Bóg mnie woła - teczka środków dydaktycznych do podręcznika do nauki religii dla klasy 4 SP
Bóg mnie woła - zeszyt ucznia klasy 4 Szkoły Podstawowej
Bóg mnie woła. Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej
Jesteśmy rodziną Jezusa - podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy 1 Szkoły Podstawowej
Jesteśmy rodziną Jezusa - przewodnik metodyczny do podręcznika do nauki religii dla klasy 1 SP
Jesteśmy rodziną Jezusa - zeszyt ucznia klasy 1 Szkoły Podstawowej
Jezus nas kocha - metodyczny klasa 2
Jezus nas kocha - podręcznik klasa 2
Jezus przychodzi do nas we Mszy świętej - metodyczny
Jezus przychodzi do nas we Mszy świętej - zeszyt uczniam klasy 3 Szkoły Podstawowej
Katecheza dorosłych
Kocham Cię Jezu. Propozycje katechez dla pięciolatków
Rok Liturgiczny w katechezie - przewodnik metodyczny wraz z teczką środków dydaktycznych
Socjalizacja - wyzwanie współczesności
W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne
Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Część I. Wychowanie ogólne
Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Część II. Wychowanie religijne
Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, cz. 1
Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, cz. 2
Zagadnienia katechetyki materialnej