Powrót na poprzednią stronę

Chrystus w nas (CD mp3)

Chrystus w nas (CD mp3)

Człowiek jako miejsce obecności Boga

KOINONIA 2011

Henryk Wieja (mówca)

INDEKS: KOI0136A29204

Cena: 24,00 złdodaję do koszyka

Człowiek jako miejsce przebywania Boga Wykładowca przybliża historie Skrzyni Przymierza oraz istotę znaczenia Przybytku zbudowanego przez Mojżesza, jako miejsca przebywania Boga. Ostatnim etapem w tej historii jest ustanowienie Kościoła, Ciała Jezusa Chrystusa jako Przybytku w nowym wymiarze. Od jakości naszego życia zależy, czy Duch Święty ma swobodę działania w nas, ludziach. On pragnie przejawiać się w naszym umyśle, emocjach, wyborach. Chrystus w nas – obecność Bożej chwały

Po upadku, jaki miał miejsce w ogrodzie Eden, człowiek stał się samoświadomy. Pragnieniem Stwórcy od tego czasu jest, by przywrócić mu w miejsce samoświadomości, świadomość istoty Boga. Pomóc w tym miały ustanowione przez Niego trzy święta, które przypominają, ze jesteśmy istotami duchowymi. Bóg pragnie, abyśmy poszerzali zasięg naszego oddziaływania, jako miejsca, w którym przebywa święty Bóg. To Chrystus w nas czyni różnice.

Chrystus w nas – moc modlitwy z nałożeniem rak

Biblia mówi o czterech aspektach modlitwy z nałożeniem rak. Bóg zobowiązał mężów, ojców, kapłanów, by wypowiadali słowa błogosławieństwa, nakładając ręce na tych, którzy zostali powierzeni ich opiece. Jezus mówił także o tym, że wierzący będą kłaść ręce na chorych, a Bóg ich będzie uzdrawiał. Innym aspektem nakładania rak jest modlitwa o udzielenie Ducha Świętego. Z kolei czwarty aspekt modlitwy z nałożeniem rak dotyczy wprowadzenia w urząd w Kościele. Słowo Boże określa bardzo jednoznaczne zasady dotyczące nakładania rak na druga osobę i przestrzega przed niewłaściwym stosowaniem.

 

Kategorie

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / CD-Rekolekcje

Książki / Religie / Protestantyzm

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni