Powrót na poprzednią stronę

Integralna koncepcja diakonii jednośći Ruchu Światło - Życie (CD-audiobook)

Integralna koncepcja diakonii jednośći Ruchu Światło - Życie (CD-audiobook)

ks. Franciszek Blachnicki

Wydawnictwo Światło-Życie Krościenko 2013

ISBN: 978-83-7535-133-0

INDEKS: WSZ0124A36547

Cena: 12,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Zagubiony w sobie, żyjący w nieprawdzie, pełen lęku, oderwany od Boga i innych ludzi człowiek znajduje się w centrum uwagi Boga; jest obiektem Jego miłości. Bóg istnieje dla człowieka. Jako miłosierny Ojciec chce zjednoczyć „ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie”. Dlatego objawił się w postaci Sługi i w Nim spełnił swoją diakonię wobec człowieka, otworzył mu drogę powrotu do jedności ze sobą i z innymi ludźmi.

Ksiądz F. Blachnicki odkrywa w tej służbie Boga wobec człowieka integralną (pełną, całkowitą) koncepcję diakonii jedności, służby na rzecz jedności. Człowiek, który przyjmuje to działanie Boga wobec siebie, w odpowiedzi na nie oddaje siebie w służbę tego planu, który Bóg realizuje w Chrystusie, staje się narzędziem miłosierdzia Ojca.

Podstawą zaangażowania na rzecz jedności „pozostaje zawsze jedność, którą musimy odnaleźć w sobie, jedność wyrażająca się w przyjęciu służebnej postawy wobec prawdy”.

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni