Powrót na poprzednią stronę

Katechezy o Sakramentach tom 1

Katechezy o Sakramentach tom 1

Chrzest, Eucharystia, Bierzmowania

ks. Jerzy Dąbek

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej Sandomierz 2013

ISBN: 978-83-257-0595-4
format: 140x205, stron: 276, oprawa: miękka

INDEKS: WDS1062B36694

Cena: 25,90 złdodaję do koszyka

WPROWADZENIE

„Nikt z ludzi nie rodzi się chrześcijaninem, ale nim się staje” głosi słynna sekwencja Tertuliana . Drogą ku temu są w pierwszej kolejności chrzest, bierzmowanie i Eucharystia – fundamenty życia chrześcijańskiego . Udzielanie tych sakramentów posiada zarazem ważny wymiar rodzinny i społeczny, wyznacza kolejne etapy ziemskiej wędrówki człowieka, łączy się z wieloma zwyczajami.

Na skutek postępującej sekularyzacji, zmniejsza się niestety poczucie „sacrum” nawet w przypadku najświętszych czynności liturgicznych, a pojęcia teologiczne jawią się dla wielu, jako coś oderwanego od rzeczywistości. Cywilizacja zachodnia staje się coraz bardziej „wyemancypowana” od chrześcijaństwa, coraz odleglejsza od związanych z nim wartości i autorytetów.

Stanowi to wielkie wyzwanie dla rodziców, duszpasterzy i katechetów odpowiedzialnych za przekaz wiary. Tymczasem, jak przypomniał papież Benedykt XVI, znajomość treści wiary jest istotna, by przyjąć rozumem i wolą tajemnicę zbawczą objawioną przez Boga, którą głosi Kościół. Owocny przekaz wiary potrzebuje właściwego języka, formy, a przede wszystkim postawy świadka. Sam doświadczam nieraz wątpliwości, chociażby pouczając młodzież przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania, czy moje słowa są zrozumiałe i przekonywujące.

Nic jednak nie zastąpi rzetelnego wyjaśnienia prawd wiary, ani historie ułożone przez autorów przykładów do kazań, ani odwoływanie się do zdarzeń zajmujących czołówki dzienników.

Świadomość tego i doświadczenia innych zrodziły pomysł głoszenia przed każdą niedzielną Mszą Świętą krótkich katechez na temat sakramentów. Stanowią one nie tylko cenną pomoc dla wiernych sandomierskich parafii, ale angażują również sporą grupę świeckich lektorów, którzy uczestniczą w ten sposób w dziele ewangelizacji. Dzięki życzliwej współpracy Radia „Leliwa”, obejmującego swoim zasięgiem całą naszą diecezję, grono słuchaczy znacznie się poszerzyło.

To właśnie oni, a także duszpasterze i katecheci zwrócili się z prośbą o wydanie drukiem wygłoszonych dotąd katechez o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej. Publikując je w niniejszej książce razem z listami pasterskimi, pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło.

Liczę na jego kontynuację i z serca błogosławię. Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Katecheza

Książki / Duszpasterstwo / Sakramenty i sakramentalia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni