Powrót na poprzednią stronę

Kult relikwii

Kult relikwii

Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych Kraków 2013

ISBN: 978-83-7604-237-4
Szczepan Praśkiewicz OCD (redaktor)
seria: Świętość kanonizowana
format: 205x145, stron: 142, oprawa: miękka

INDEKS: KAR0460B37526

Cena: 20,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Obecny, 11 tom „Świętości kanonizowanej”, zawiera materiały Materiały z Ogólnopolskiego Kursu dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych, który był poświęcony kultowi relikwii. W konsekwencji taki sam tytuł nadaliśmy książce.

Zainteresowanie kultem relikwii za naszych dni wydaje się wzrastać, czego dowodem są liczne publikacje, a w wymiarze duszpasterskim peregrynacje i intronizacje relikwii świętych i błogosławionych. Żywimy więc nadzieję, że ten kolejny tom naszej serii zainteresuje nie tylko uczestników i słuchaczy kursu, ale także szersze grono duszpasterzy i osób zaangażowanych w propagowanie kultu relikwii, którego Kościół nie zaniechuje od pierwszych wieków, mając je zawsze w wielkim poważaniu.

Czytelnicy znajdą w książce fachowo opracowane przez specjalistów zagadnienia dotyczące kształtowania się pojęcia relikwii; ekshumacji i zabezpieczenia doczesnych szczątków kandydatów na ołtarze oraz pobrania i czci relikwii błogosławionych i świętych; współczesnych przepisów liturgicznych w odniesieniu do kultu relikwii, dedykowania kościołów i kaplic, oraz umieszczania relikwii w ołtarzach; kultu relikwii w chrześcijańskich Kościołach niekatolickich i w religiach pozachrześcijańskich, tj. w islamie i judaizmie. W książce nie zabrakło też refleksji nt. fenomenu oddziaływania relikwii świętych na życie duchowe wierzących na przykładzie światowej peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Z „Noty wydawniczej” redaktora,
o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Dokumenty

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni