Powrót na poprzednią stronę

Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca (CD-MP3-audiobook)

Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca (CD-MP3-audiobook)

Maria Campatelli, Nataša Govekar, Marko Ivan Rupnik SJ, ks. Joachim Stencel SDS, ks. Piotr Szyrszeń SDS

Studio Katolik Kraków 2014

ISBN: 978-83-64622-08-3

INDEKS: KAT0121A39294

Cena: 30,00 złdodaję do koszyka

Sesja podejmuje newralgiczne tematy i pytania związane z „Credo”. Konferencje i wprowadzenia do modlitwy są związane z artykułami wyznania wiary: „I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca” (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie). Rozważania proponowane są w kontekście współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół, duszpasterstwo i formacja chrześcijańska.

Tematy konferencji:

1. Ikonografia Wniebowstąpienia (N. Govekar)
2. Chrystus Kapłan i otwarcie Przybytku (M. Rupnik SJ)
3. Wprowadzenie do lectio divina: Łk 24, 50-53; Dz 1, 1-14 (J. Stencel SDS)
4. Liturgia jako wstąpienie do tronu Boga (M. Campatelli)
5. Celebracja eucharystyczna jako ikona Królestwa i podróż do Królestwa (M. Campatelli)
6. Teologia mozaiki w Centrum Jana Pawła II (M. Rupnik SJ)
7. Pytania i odpowiedzi (ekipa Centro Aletti)
8. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 25, 31-46 (K. Wons SDS)
9. Ikonografia Sądu Ostatecznego (N. Govekar)
10. Kościół – świadectwo czy objawienie chwały? (M. Rupnik SJ)
11. Od Wniebowstąpienia do misji (M. Rupnik SJ)
12. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 28, 16-20 (P. Szyrszeń SDS)
13. Wiara i codzienność w rytmie Słowa (K. Wons SDS)

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / Konferencje

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Maria Campatelli

Chrzest. Dar na całe życie
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)

Nataša Govekar

Blask Bożego Narodzenia
Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (CD mp3 - audiobook)
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)
Wierzę. Co to znaczy? (CD-MP3-audiobok)

Marko Ivan Rupnik SJ

Adam i jego żebro
Czerwień niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji
Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (CD mp3 - audiobook)
Fascynacja pięknem. Między Biblią a teologią
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy (CD-MP3 audiobook)
Nasza tożsamość: zrośnięci z Chrystusem (CD-MP3 audiobook)
Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe (6xCD)
Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe (CD -MP3 - audiobook)
Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe. Zeszyt Formacji Duchowej nr 42
Według Ducha. O potrzebie osobowej relacji z Bogiem
Widzieć rzeczy duchowo (DVD)
Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)
Wierzę. Co to znaczy? (CD-MP3-audiobok)
Życie ludzkie jako życie eucharystyczne (CD-MP3)

ks. Joachim Stencel SDS

Czy chcesz być zdrowy? (CD-MP3-audiobook)
Dom na skale (CD-MP3-audiobok)
Historia przebaczonej krzywdy. Józef Egipski i jego rodzina (6xCD - audiobook)
Maryja i Słowo Boże (CD-MP3 audiobook)
Oto wszystko czynię nowe (6xCD - audiobook)
Spotkania z Jezusem na górze (CD-MP3)
Spotkania z Jezusem przy stole (CD -MP3 - audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)
Wprowadzenie w Wielki Post (CD -MP3 - audiobook)
Wprowadzenie w Wielki Post (CD MP3)

ks. Piotr Szyrszeń SDS

Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Marka (6xCD-Audiobook)
Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (CD mp3 - audiobook)
Dojrzewanie do decyzji życiowych (6xCD-Audiobook)
Dufny czy ufny? (CD- MP3 audiobook)
Jak prowadzić życie duchowe? (CD-MP3-audiobok)
Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem (6xCD)
Jezu, miej litość dla mnie, grzesznika! Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Łukasza
Jezu, Ty jesteś naszym Królem! Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Jana (CD-MP3-audiobook)
Między lękiem a ufnością (6xCD)
Między lękiem a ufnością. Zeszyt Formacji Duchowej nr 52
Obmyci krwią Sprawiedliwego. Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Mateusza (6xCD-audiobook)
Odnów oblicze ziemi! - Sakrament bierzmowania (6xCD)
Opatrzność Boża stworzyła mnie (CDMP3)
Opatrzność Boża stworzyła mnie. Zeszyt Formacji Duchowej nr 91
Oto Ten, którego pragniesz, lectio divina 7 (CD MP3 - audiobook)
Panie, naucz nas modlić się! (CD-MP3)
Panie, naucz nas się modlić. Zeszyt Formacji Duchowej nr 81
Pasterz i król 'według Bożego serca' (CD-MP3-Audiobook)
Sztuka działania i odpoczywania. Lectio divina do Mt 11 (6xCD-audiobook)
Twoje Słowo daje mi życie (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)