Powrót na poprzednią stronę

Bóg i człowiek

Bóg i człowiek

ks. Manfred Uglorz

Wydawnictwo WARTO Dzięgielów 2014

ISBN: 978-83-63562-60-1
format: 150x210, stron: 342, oprawa: miękka

INDEKS: WAT0025B39755

Cena: 39,00 złdodaję do koszyka

Książka „Bóg i człowiek. Powołanie i przeznaczenie człowieka w refleksji teologicznej apostoła Pawła” jest owocem badań nad teologiczną spuści¬zną apostoła Pawła. Sięga w przeszłość, w jego czasy, myślenie i działalność misyjną. Pisma Pawła są źródłem poznania początków chrześcijaństwa, powstania i rozwo¬ju Kościoła, genezy, fundamentu i treści wiary tych, któ¬rzy niezależnie od epoki, w której żyją, odpowiedzieli na wezwanie Jezusa: „Pójdź za mną!”. Apostoł opisuje sytuację człowieka znajdującego się między mocą grzechu a zbawczą wolą Boga . [...] Chrześcijanin żyje w napięciu pomiędzy „już” a „jeszcze nie w pełni”, z którego wynika imperatyw etyczny. Wolność jest przeto darem, lecz także zadaniem. Paweł pisze: „Chrystus wyzwolił nas” i na¬pomina: „Stójcie niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli”.
(fragment książki)

Główne rozdziały książki:
1. Uczeń Gamaliela i apostoł Chrystusa
2. Jeden Bóg Ojciec
3. Bóg ewangelii i prawa
4. Człowiek jako Boże stworzenie
5. Fundamenty i źródła chrześcijańskiego życia
6. Wypełnienie czasu

 

Kategorie

Książki / Religie / Protestantyzm