Powrót na poprzednią stronę

Ojcowie Kościoła komentują Biblię - tom VIII - Stary Testament

Ojcowie Kościoła komentują Biblię - tom VIII - Stary Testament

Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami

Wydawnictwo APOSTOLICUM Warszawa-Ząbki 2015

ISBN: 978-83-7031-792-8
ks. Leszek Misiarczyk (redaktor), Marta Przyszychowska (opracowanie)
format: 175x255, stron: 424, oprawa: twarda

INDEKS: APO0468B41062

Cena: 120,00 złdodaję do koszyka

Najnowszy komentarz do Księgi Przysłów, Księgi Koheleta i Pieśni nad Pieśniami przybliża Pisma Świętego dzisiejszemu czytelnikowi w interpretacji autorów wczesnochrześcijańskich, którą oni sami w swoich czasach przedstawili, bez żadnej ingerencji w ich teksty. Nie można jednak tego uczynić we sposób właściwy, nie zatrzymując się przynajmniej na krótko nad tekstami patrystycznymi, jako takimi. Stad pomysł obecnego Komentarza, który zbiera najciekawsze interpretacje ojców Kocioła konkretnej perykopy biblijnej i przedstawia je razem, umożliwiając w ten sposób osobom zainteresowanym dostęp do skarbów egzegezy biblijnej starożytnego Kocioła. Jesteśmy przekonani, że ci, którym brakuje czasu lub sił na czytanie opasłych tomów komentarzy ojców do poszczególnych ksiąg biblijnych, chętniej sięgną po zebrane w jednym miejscu najważniejsze ich interpretacje konkretnych wersetów czy perykop. Celem egzegezy w okresie patrystycznym było pragnienie odkrycia prawdy obecnej w Piśmie Świętym i głoszenie jej ludziom, którzy chcą wprowadzić ja w życie. W całej starożytności, nie tylko chrześcijańskiej, życie zgodnie z jakąś nauką było postrzegane jako dowód jej prawdziwości. O tej zasadzie należy pamiętać, biorąc do ręki teksty patrystyczne, zwłaszcza komentarze ojców Kocioła do Pisma Świętego.
Mamy nadzieję, że Komentarz rozbudzi w uczniach Chrystusa trzeciego tysiąclecia większą miłość do słowa Bożego, zachęci do własnej lektury i rozważania Pisma Świętego, a także stanie się narzędziem pomocnym w głoszeniu Ewangelii. W publikacji zaprezentowane są wypowiedzi ojców, które stanowią najlepszy zbiór interpretacji, jakie udało się znaleźć i wybrać z dzieł pisarzy, którzy na przestrzeni wieków wyjaśniali Kościołowi Pismo Święte. To bogate chrześcijańskie dziedzictwo może być i dziś pomocne w głoszeniu słowa, nauczaniu, modlitwie, refleksji i medytacji.
Nasza publikacja nie ma naukowych ambicji, niemniej ufamy, że będzie pożyteczna dla rosnącej dziś grupy naukowców, którzy wierzą, że współczesną egzegeza musi uwzględniać znaczenie, jakie konkretnym wypowiedziom Pisma Świętego nadawali chrześcijanie w ciągu wieków historii Kocioła. Nie stanowi alternatywy dla współczesnych czy tak zwanych postmodernistycznych studiów, ale raczej aspiruje do bycia potrzebnym ich dopełnieniem, ukazaniem wczesnochrześcijańskiej perspektywy, o której się niekiedy zapomina, która niekiedy się ignoruje, a niekiedy wręcz odrzuca.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

Książki / Teologia / Patrystyka

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni