Powrót na poprzednią stronę

Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji

Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji

ks. Wojciech Kardyś

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2015

ISBN: 978-83-7702-982-4
seria: Studia Biblica Lublinensia XII
stron: 356

INDEKS: RWK0416B41444

Cena: 35,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

SPIS TREŚCI
Wstęp
I. Biblijny motyw szatana w kontekście religii starożytnego Bliskiego Wschodu
II. Motyw szatana w tradycji Biblii Hebrajskiej
III. Motyw szatana w Septuagincie
IV. Motyw szatana w literaturze judaizmu pozabiblijnego
V. Dynamika tradycji biblijnej i pozabiblijnej o szatanie
Zakończenie

Satan in the Old Testament and in Judaism of the Second Temple. Study from the History of Tradition

Wykaz skrótów

Bibliografia

 

Kategorie

Książki / Religie / Religioznawstwo

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni