Powrót na poprzednią stronę

** Miłosierdzie Boże jest w nas (CD-MP3-audiobook)

** Miłosierdzie Boże jest w nas (CD-MP3-audiobook)

Wydawnictwo Rhetos Warszawa 2017

ISBN: 978-83-89781-97-0

INDEKS: RHE0125A46955

Cena: 20,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Na temat Miłosierdzia Bożego wydano wiele książek i wygłoszono wiele konferencji. Audiobook "Miłosierdzie Boże jest w nas" jest niewielką pozycją w morzu jej podobnych, ale tak, jak mała iskra może stać się początkiem wielkiego pożaru, podobnie konferencje zamieszczone na nim, mogą zmienić twoje myślenie o Bogu. Krótkie i rzeczowe wprowadzenie do rozumienia, czym jest miłosierdzie Boga, może stać się początkiem wielkich zmian w twoim życiu duchowym.
Czas nagrania: 2:52:16

Piotr Aszyk SJ, "Miłosierny Samarytanin na Areopagu"

Czym jest miłosierdzie
Poglądy dotyczące miłosierdzia
Miłosierdzie, współczucie i litość
Antysamarytanie
Anonimowi samarytanie
Fałszywi samarytanie
Gdzie zaczyna się etyka
Jerzy Seremak, "Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie"

Określenia Bożego miłosierdzia w Starym Testamencie
Historie opowiadające o Bożym miłosierdziu
Troska o życie ludu
Dobroć Boga
Dowód z czynów Boga
Bóg miłosierny i łaskawy
Miłosierdzie mimo wszystko

Piotr Kasiłowski SJ, "Miłosierdzie Boże w Nowym Testamencie"

Myślenie kontemplatywne
Miłosierdzie Jezusa
Prośba ludzi o miłosierdzie
Wezwanie do naśladowania miłosierdzia Boga
Przykład czynów miłosiernych
Miłosierdzie światłem rozumu
Zbigniew Kubacki SJ, "Bóg miłosierdzia – refleksja spekulatywna"

Wizerunek surowego Boga
Miłosierdzie głównym przymiotem Boga
Bóg miłosierny i sprawiedliwy
Miłosierdzie większe od grzechu
Miłosierna miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego
Tadeusz Kotlewski SJ, "Źródło miłosierdzia jest w nas"

Miłosierdzie drogą do serca
Bóg przemawia w głębi serca
Rana nieufności
Trzy warunki wejścia w głębię
Aleksander Jacyniak SJ, "Dzieła miłosierdzia"

Uczynki miłosierdzia
Dzieła miłosierdzia względem ciała
Apostołowie dzieł miłosierdzia

Święty Albert Hurtado
Święta Matka Teresa z Kalkuty
Święty Brat Albert Chmielowski

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook

Książki / Promocja / za 5 zł