Powrót na poprzednią stronę

Nauczać i zgłębiać Bożą miłość. Teksty wybrane

Nauczać i zgłębiać Bożą miłość. Teksty wybrane

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 2018

format: 140x215, stron: 267, oprawa: miękka

INDEKS: TNK0227B48563

Cena: 34,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Zawsze, gdy czytam dzieła Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, coraz wyraźniej widzę, że uprawiał on i uprawia " teologię na kolanach": na kolanach, ponieważ zanim zobaczy się w nim wielkiego teologa i nauczyciela wiary, widzi się w nim człowieka naprawdę wierzącego, człowieka, który rzeczywiście się modli. [...] ucieleśnia on serce całego kapłańskiego działania: owo głębokie zakorzenienie w Bogu [...] ową stałą relację z Panem Jezusem.

Papież Franciszek

Kryzys kapłaństwa w świecie zachodnim w ostatnich dekadach jest także rezultatem radykalnej dezorientacji tożsamości chrześcijańskiej wobec filozofii, która przekazuje wewnątrz świata najgłębszy sens i ostateczny cel w historii i każdej ludzkiej egzystencji, pozbawiając go w ten sposób transcendentnego horyzontu i perspektywy eschatologicznej [...]. W prezentowanym tomi Joseph Ratzinger wskazuje drogę prowadzącą poza drogą kryzysu, w jaki popadło - bez odpowiedniego przygotowania oraz motywacji teologicznych i socjologicznych - kapłaństwo katolickie; kryzysu, który doprowadził wielu kapłanów - wielu z nich rozpoczęło przecież swoją drogę z miłością i gorliwością - do stanu osobistej niepewności i zamieszania w odniesieniu do swojej roli w Kościele. Książkę tę będzie można owocnie wykorzystać nie tylko dla teologiczno - naukowego określenia sakramentu kapłaństwa, ale też dla duchowego pogłębienia powołania kapłańskiego, jak również podczas rekolekcji dla kapłanów i do przepowiadania " chwalebnej posługi Nowego Przymierza, posługi Ducha i życia".

Kard Gerhard Ludwig Müller

SPIS TREŚCI

Przedmowa Jego Świątobliwości papieża Franciszka
Wprowadzenie Jego Eminencji kardynała Ludwiga Gerharda Mullera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary

I. HOMILIE
Oleje święte - znak uzdrawiającej mocy Boga i jedności diecezji
W przestrzeni tchnienia Jego Ducha stać się „uduchowionymi duchownymi"
Eucharystia i Zesłanie Ducha Świętego jako źródło Kościoła
Oddając siebie, odnajdujemy także siebie samych
O chrześcijaństwo, które unosi

II. HOMILIE Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Działać „in persona Christi" - o potrójnym urzędzie kapłana
Gesty w liturgii święceń kapłańskich - nałożenie rąk i namaszczenie rąk
Z Chrystusem stać się darem ofiarnym dla zbawienia ludzi
Dać odpowiedź życia -przykład błogosławionego Maksymiliana Kolbego Piotr - prawzór kapłańskiego posłannictwa Kapłan zakonny - człowiek modlitwy za lud Wejść w tajemnicę pszenicznego ziarna "Przygotowałeś mi Ciało"

III. HOMILIE Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ DIAKONATU
Uobecniać Diakona Jezusa Chrystusa w czasie Kościoła!
Żywo przekazywać Ewangelię
Diakon - mistrz dziękczynienia
Żyć z Chrystusowego „tak"
Wiernie trwać w oczekiwaniu
Powołani do weselnej posługi
Radość w Chrystusie
Waszym miejscem w liturgii jest Ewangelia!
Wejść z Nim w posługę życia

IV. HOMILIE Z OKAZJI PRYMICJI Rybak ludzi
Kapłan - człowiek błogosławiący Rozważanie w dniu prymicji Aby słowo Boże trwało. O ciężarze i radości proroka

V. HOMILIE JUBILEUSZOWE
Być drogowskazem według wskazań Jezusa Chrystusa
„Pokój" jako jedno z imion Eucharystii
W drodze do głębi tajemnicy Chrystusa
Bycie dla Bożego miłosierdzia
Być blisko ludzi
Wielkie ryzyko posługi kapłańskiej
Potrzeba czynić tylko jedno i być bogatym przed Bogiem
Być świadkiem bezsilnej mocy Chrystusa
Rzecznik pojednania
Nawrócenie do światła
Wewnętrzne centrum kapłańskiego życia Przygotowywać ludzi na przyjęcie Jezusa Uczyć i uczyć się miłości Boga ...być posłanym do służby, aby posłannictwo Jezusa było skuteczne O posłudze biskupa
Kościół żyje dzięki trwaniu przy Chrystusie, dzięki złączeniu z Nim Chrystusa zanosić ludziom, ludzi zanosić do Chrystusa

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Benedykt XVI

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

** List apostolski w formie Motu proprio. Porta Fidei
Bendykt XI (komplet 6 książek)
Benedykt XVI w Polsce. Śladami Jana Pawła II
Budujcie na Chrystusie - album
Caritas in veritate
Dar kapłaństwa
Demokracja w Kościele
Deus Caritas Est
Duch liturgii
Duch liturgii
Dyktatura Gender
Encyklika SPE SALVI O nadziei chrześcijańskiej
Encyklika SPE SALVI. O nadziei chrześcijańskiej
Encykliki i adhortacje Benedykta XVI
Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości. Tom 12. Opera omnia
Głód Boga. Kazania z Pentling
Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo
Jezus z Nazaretu. Komplet 3 tomów
Jezus z Nazaretu. Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia
Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania
Jezus z Nazaretu. Tom 6 cz. 1. Opera omnia
Jezus z Nazaretu. Tom 6 cz. 2. Opera omnia
Kościół - znak wśród narodów . Tom 8 cz. 1. Opera omnia
Kościół - znak wśród narodów . Tom 8 cz. 2. Opera omnia
List apostolski Benedykta XVI Porta fidei
List o przyczynach kryzysu w Kościele
Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Tom 1. Opera omnia
Matka Boga. Maryja w wierze Kościoła
Mystagogia Benedicti. Adwent
Mystagogia Benedicti. Boże Narodzenie
Mystagogia Benedicti. Komplet 3 tomów
Mystagogia Benedicti. Wielki Tydzień
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Tom 7 cz. 1. Opera omnia
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Tom 7 cz. 2. Opera omnia
Ostatnie rozmowy
Ostatnie rozmowy
Panie, naucz nas modlić się
Papież o papieżu - słowa o św. Janie Pawle II
Patrzeć na Chrystusa
Poznanie prawdy. Wykłady papieskie
Przyjście Pana. Rozważania papieskie
Przyszłość wiary. Refleksje teologiczne
Rozmowy między Niebem a Ziemią
Rozpalił płomień wiary
Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury. Tom 2. Opera omnia
Sacramentum Caritatis
Tajemnica wcielenia. Nauczanie papieskie
Teologia liturgii. Tom 11. Opera omnia
Verbum Domini - adhortacja
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 1. Opera omnia
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 2. Opera omnia
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 3. Opera omnia
Wiara w Piśmie i Tradycji. Tom 9 cz. 1. Opera omnia
Wielość religii i jedno Przymierze
Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Tom 4. Opera omnia
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Z serca błogosławię - Pielgrzymka Apostolska do Polski 2006
Zmartwychwstanie i życie wieczne. Tom 10. Opera omnia
Znak duchowej więzi