Powrót na poprzednią stronę

Wprowadzenie do studium Pisma Świętego

Wprowadzenie do studium Pisma Świętego

o. Stanisław Bazyliński OFMConv

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce 2019

ISBN: 9788381442527
format: 167 x 237, stron: 336, oprawa: miękka

INDEKS: JED3025B52274

Promocja: 35,00 zł 33,50 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Autor tej książki – ojciec Stanisław Bazyliński, franciszkanin, profesor zwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie – od 2001 roku prowadzi zajęcia z metodologii w Papieskim Instytucie Biblijnym. Z rozmów autora ze studentami zrodził się pomysł zwięzłego wyjaśnienia kluczowych kwestii związanych z badaniami nad Biblią, aby dostęp do lektury Pisma Świętego i do badań egzegetycznych stał się mniej uciążliwy dla początkujących. Owocem tego dialogu jest praca zawierająca informacje niezwykle przydatne w badaniach naukowych nad Pismem Świętym, która miała dwa wydania angielskie i trzy włoskie (drugie z nich przetłumaczono także na hiszpański). Niniejsza publikacja jest drugim polskim wydaniem tego opracowania, poprawionym i poszerzonym.

W książce przedstawiono szczegółowo źródła tekstu biblijnego, dokonano przeglądu pomocy do zgromadzenia bibliografii biblijnej i nakreślono ogólny obraz podstawowej literatury przedmiotu: konkordancje, synopsy, pomoce leksykalne, gramatyki itd. Wskazano również na publikacje odnoszące się do literatury rabinicznej, apokryfów i metod egzegetycznych. Biorąc pod uwagę zainteresowanie, które studenci przejawiali do figur literackich występujących w Piśmie Świętym, w opracowaniu zamieszczono wybór tych figur i podano podstawową literaturę przedmiotu. Pomocą w pokonaniu trudności, na które studenci często napotykają w przygotowaniu pisemnego opracowania egzegetycznego, jest omówienie zasad przydatnych do nadania spoistości i jednolitości przypisom bibliograficznym i alfabetycznemu wykazowi cytowanej literatury. Przedstawiono tu również pomoce leksykalne i gramatyki koptyjskie; gramatyki syryjskie i innych języków semickich oraz gramatyki porównawcze języków semickich; wstępy ogólne do Pisma Świętego; archeologię biblijną; pisma Filona z Aleksandrii i Flawiusza Józefa; terminologię i fachowe słownictwo egzegetyczne; genizę kairską i nowe figury retoryczne. Ponadto zaktualizowano i dodano polską i polskojęzyczną bibliografię biblijną, a ważnym dopełnieniem opracowania są wytyczne dla autorów Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Pismo Święte (różne)