Powrót na poprzednią stronę

Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu

Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu

ks. Piotr Briks

Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa 2020

ISBN: 978-837829-301-9
Prymasowska Seria Biblijna (seria)
format: 125x195, stron: 424, oprawa: miękka

INDEKS: VOC0597B53786

Cena: 40,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu jest pierwszą kompletną publikacją tego rodzaju w języku polskim. Zawiera wszystkie wyrazy występujące w hebrajskim i aramejskim tekście Biblii. Ze względu na znaczną odmienność języka hebrajskiego od polskiego, oraz formułę niniejszego słownika, podaje on nie tyle wszystkie możliwe znaczenia, co raczej pole znaczeniowe każdego słowa, ideę, jaką ono wyraża. Dlatego też, przy korzystaniu z tego przekładu trzeba samemu dobrać najwłaściwszy w konkretnym kontekście odpowiednik w języku polskim. Hasła znajdują się w hebrajskim porządku alfabetycznym. Wyrażenia składające się z dwu lub więcej członów przyporządkowane są tak, jakby stanowiły jedną całość. Niniejszy słownik jest adresowany do tych wszystkich, którzy posiadłszy już podstawową znajomość gramatyki języka hebrajskiego, potrzebują wsparcia leksykograficznego

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Biblia (tłumaczenia)

Książki / Poradniki, leksykony... / Słowniki religijne

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni