Powrót na poprzednią stronę

Północnoniemiecka Szkoła Organowa

Północnoniemiecka Szkoła Organowa

Akademia Muzyczna w Katowicach Katowice 2020

ISBN: 9788394209094
Krzysztof Lukas (redaktor)

INDEKS: AMK0001B53874

Cena: 27,00 złdodaję do koszyka

Publikacja Północnoniemiecka Szkoła Organowa oraz Johann Sebastian Bach pod redakcją dra Krzysztofa Lukasa jest zbiorem artykułów, których autorami są czołowi polscy badacze, a przede wszystkim praktycy wirtuozi organów oraz klawesynu. Ich tematyka związana jest z historią Północnoniemieckiej Szkoły Organowej, genezą jej powstania oraz z problemami wykonawczymi i stylistycznymi, jakie zawierają dzieła organowe przedstawicieli tejże szkoły, nie wyłączając muzyki Johanna Sebastiana Bacha, który niewątpliwie był także spadkobiercą jej osiągnięć. Artykuły te są pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2015 roku na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Dotyczą one następujących tematów:
dr hab Marek Pilch - Początki kultury muzycznej okresu Reformacji w północnych i środkowych Niemczech
dr hab. Witold Zaborny, prof. AM - Znaczenie Abendmusiken dla rozwoju kultury muzycznej Lubeki w XVII i XVIII wieku Franz Tunder, Dietrich Buxtehude, Caspar Ruetz
dr Krzysztof Lukas - Stylus phantasticus wybrane problemy wykonawcze w świetle osiemnastowiecznych materiałów źródłowych dr Jakub Chachulski - Toccaty BWV 910-916 Jana Sebastiana Bacha a organowa szkoła północnoniemiecka
dr Jakub Chachulski - O osobliwym przypadku retoryki muzycznej w Toccacie c-moll BWV 911 Jana Sebastiana Bacha dr hab. Bartosz Jakubczak - Charakterystyka wybranej twórczości organowej J.S. Bacha na tle włoskiej i niemieckiej literatury organowej XVII wieku
prof. zw. dr hab. Julian Gembalski - Elementy francuskie w twórczości organowej Johanna Sebastiana Bacha
dr Jarosław Tarnawski - Symbolika trynitarna w III części Clavierbung Johanna Sebastiana Bacha
prof. dr hab. Marek Toporowski - Palcowanie w muzyce na instrumenty klawiszowe J.S. Bacha
Cenne informacje w artykułach dotyczących problemów wykonawczych znajdą przede wszystkim muzycy grający na instrumentach klawiszowych, zaś pozostałe artykuły mogą być źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych przedstawianą tematyką.

 

Kategorie

Książki / Kultura / Muzyka