Powrót na poprzednią stronę

Na początku było Słowo

Na początku było Słowo

60 homilii, kazań, konferencji notatek na ambonę

ks. Jerzy Szymik

Wydawnictwo APOSTOLICUM Ząbki 2004

ISBN: 83-7031-393-0
format: 145x205, stron: 261, oprawa: miękka

INDEKS: APO0198B08739

Cena: 18,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Jerzy Szymik urodził się w roku 1953 w Pszowie, na Górnym Śląsku. W 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie. Doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor KUL, kierownik Katedry Chrystologii w KUL- owskim Instytucie Teologii Dogmatycznej. W lutym 2004 roku został mianowany przez papieża członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor 25 książek. Ostatnio wydał m. in.: Teologia na początku wieku (2001), Akropol z hołdy, czyli teologia Śląska (2002), Błękit (2003), Wszystko zjednoczyć w Chrystusie (2003).
"Nieraz zdarzało mi się słyszeć pytania o to, czy moje dwie pasje - teologia i poezja - nie są wobec siebie konkurencyjne. Nie - odpowiadałem zawsze z przekonaniem. Dlaczego? Ponieważ spotykają się komplementarnie w mojej trzeciej pasji - głównej, źródłowej, najważniejszej: w duszpasterstwie. Dlatego homilie, kazania, konferencje, notatki na ambonę..."

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Homiletyka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni