Gimnazjum kl. I

Poniżej wszystkie pozycje z tej kategorii: (liczba wybranych pozycji: 28, strona 1 z 2).


Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik dla 1 klasy gimnazjum

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik dla 1 klasy gimnazjum

Elżbieta Kondrak, Krzysztof Mielnicki

cena: 15,90 zł — do koszyka

Podręcznik opracowany w oparciu o program „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”. W atrakcyjny sposób przedstawia wartości, których... Więcej...


W drodze do Ojca - metodyczne w segregatorze

W drodze do Ojca - metodyczne w segregatorze

Bogusław Nosek

cena: 39,90 zł — do koszyka

Praktyczny podręcznik metodyczny do wszystkich klas gimnazjum, składający się z zeszytów: pięć do klasy I, pięć do klasy II i... Więcej...


Jezus uczy i zbawia - metodyczny 1 kl. gimn.

Jezus uczy i zbawia - metodyczny 1 kl. gimn.

cena: 49,00 zł — do koszyka

Nowa wersja podręcznika metodycznego zawiera: • program edukacji, program wychowawczy, plany wynikowe i inne pomoce, które pozwolą opracować katechetom własne materiały... Więcej...


Jezus uczy i zbawia - metodyczny 1 kl. gimn.

Jezus uczy i zbawia - metodyczny 1 kl. gimn.

cena: 35,00 zł — do koszyka

Poradnik metodyczny zawiera: Scenariusze lekcji religii. Propozycje lekcji mają charakter ewangelizacyjny oraz uwzględniają mentalność i potrzeby młodego człowieka, który żyje w... Więcej...


Jezus uczy i zbawia - podręcznik kl. 1 gimn.

Jezus uczy i zbawia - podręcznik kl. 1 gimn.

cena: 18,00 zł — do koszyka

NOWA ZMIENIONA WERSJA PODRĘCZNIKA Tematyka podręcznika ma pomóc młodzieży w odkrywaniu chrześcijańskiej odpowiedzi na stawiane przez nią pytania. Mając świadomość ograniczoności... Więcej...


Jezus uczy i zbawia - zeszyt ucznia dla klasy 1 gimnazjum

Jezus uczy i zbawia - zeszyt ucznia dla klasy 1 gimnazjum

Beata Bilicka

cena: 10,50 zł — do koszyka

Zeszyt ucznia pełni rolę tradycyjnego zeszytu (jest w nim miejsce na sporządzanie notatek) jak i kart pracy. Ćwiczenia mogą być rozwiązywane... Więcej...


Szukam Was. Poradnik metodyczny do religii dla klasy 1 gimnazjum

Szukam Was. Poradnik metodyczny do religii dla klasy 1 gimnazjum

cena promocyjna: 35,00 zł 25,00 złdo koszyka

Co zrobić, by na katechezie nie marnować czasu? Jak pracować jednocześnie z gimnazjalistami uczestniczącymi w życiu Kościoła i niechętnie doń nastawionymi? ... Więcej...


Słowo Boga jest blisko Ciebie - karty pracy do 1 klasy

Słowo Boga jest blisko Ciebie - karty pracy do 1 klasy

cena: 5,00 zł — do koszyka

Karty pracy: - prezentują treści w atrakcyjny sposób - napisane komunikatywnym językiem - wymagania dostosowane do możliwości ucznia - umożliwiają... Więcej...


Słowo Boga jest blisko Ciebie - podręcznik do 1 klasy

Słowo Boga jest blisko Ciebie - podręcznik do 1 klasy

cena: 19,90 zł — do koszyka

Część pakietu edukacyjnego. Podręcznik dla ucznia przygotowany zgodnie z nową "Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" został zatwierdzony na... Więcej...


Spotkanie ze Słowem - karty pracy dla pierwszej klasy gimnazjum

Spotkanie ze Słowem - karty pracy dla pierwszej klasy gimnazjum

cena: 14,00 zł — do koszyka

Karty pracy są uzupełnieniem tematów zawartych w podręczniku. Zostały podzielone na 5 rozdziałów. Zadania dostosowane są do rozwoju dzieci: zaprojektuj... Więcej...


Spotkanie ze Słowem - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy gimnazjum

Spotkanie ze Słowem - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy gimnazjum

cena: 18,00 zł — do koszyka

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uczeń na poziomie gimnazjum podjął próby znalezienia odpowiedzi... Więcej...


Spotkanie ze Słowem - poradnik metodyczny do nauczania religii w pierwszej klasie gimnazjum

Spotkanie ze Słowem - poradnik metodyczny do nauczania religii w pierwszej klasie gimnazjum

Danuta Jackowiak, ks. Jan Szpet

cena: 25,00 zł — do koszyka

Myśl przewodnia zadań zamieszczonych w kartach pracy koresponduje z wymaganiami zapisanymi w programie nauki religii. Zawiera 56 jednostek lekcyjnych umieszczonych... Więcej...


Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku - przewodnik 1 kl. gimnazjum

Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku - przewodnik 1 kl. gimnazjum

cena: 6,90 zł — do koszyka

Zawiera: •program nauczania religii •plan edukacji religijnej •plan wynikowy •kryteria oceniania Więcej...


Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy I Gimnazjum

Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy I Gimnazjum

cena: 15,90 zł — do koszyka

-Pomoce multimedialne zamieszczone na płytach są skorelowane zarówno z poradnikiem metodycznym dla katechety, podręcznikiem ucznia, jak i zeszytem ćwiczeń. Więcej...


Spotkanie ze słowem. Podręcznik do religii dla I klasy gimnzjum

Spotkanie ze słowem. Podręcznik do religii dla I klasy gimnzjum

cena: 18,00 zł — do koszyka

nr programu AZ-3-01/10 nr podręcznika RA-31-01/10-RA-1/12 Więcej...


Spotkanie ze słowem. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie pierwszej gimnazjum

Spotkanie ze słowem. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie pierwszej gimnazjum

cena: 6,90 zł — do koszyka

nr programu AZ-3-01/10 nr podręcznika RA-31-01/10-RA-1/12 Więcej...


Spotykam Twoje Słowo - karty pracy – kl. 1 Gim.

Spotykam Twoje Słowo - karty pracy – kl. 1 Gim.

cena: 4,50 zł — do koszyka

Karty pracy to zbiór rożnego rodzaju zadań, diagramów, krzyżówek, wykresów służących przyswojeniu wiadomości poznanych na lekcji religii. Jej forma z... Więcej...


Przyjmij słowo Chrystusa - komentarz metodyczny klasa 1 gimnazjum (CD gratis)

Przyjmij słowo Chrystusa - komentarz metodyczny klasa 1 gimnazjum (CD gratis)

Leszek Dembski, ks. Andrzej Zakrzewski

cena: 4,00 zł — do koszyka

Pomoc dydaktyczna Przyjmij słowo Chrystusa dla pierwszej klasy gimnazjum została przygotowana według Programu nauczania religii dla gimnazjum Wierzyć Chrystusowi (nr... Więcej...


Przyjmij słowo Chrystusa - pomoc dydaktyczna klasa 1 gimnazjum

Przyjmij słowo Chrystusa - pomoc dydaktyczna klasa 1 gimnazjum

Leszek Dembski, ks. Andrzej Zakrzewski

cena: 4,00 zł — do koszyka

Pomoce są cennym uzupełnieniem podręczników do nauki religii, z których korzystają uczniowie gimnazjum. Więcej...


By być sobą. Pięć warunków dobrej spowiedzi

By być sobą. Pięć warunków dobrej spowiedzi

Barbara Nowosielska, Paulina Skrzynecka

cena: 12,50 zł — do koszyka

Zeszyty adresowane są do katechetów i przygotowane z myślą o młodzieży między 13 a 15 rokiem życia. Omawiane problemy dotyczą... Więcej...


Dorastanie do miłości + płyta CD

Dorastanie do miłości + płyta CD

Maria Kwiek, Iwona Nowak

cena: 50,40 zł — do koszyka

Płciowość jest bardzo ważną sferą życia człowieka – ma ogromny wpływ na jego postępowanie i dokonywane wybory. Dziedzina ta winna... Więcej...


Religia dla klasy I Gimnazjum - metodyczny

Religia dla klasy I Gimnazjum - metodyczny

cena: 25,00 zł — do koszyka

Podręcznik dla katechetów; spełnia wymogi stawiane podręcznikom szkolnym w zreformowanym systemie oświaty. Więcej...


Wędrując ku dorosłości - ćwiczenia dla uczniów I klasy gimnazjum

Wędrując ku dorosłości - ćwiczenia dla uczniów I klasy gimnazjum

Teresa Król

cena: 16,50 zł — do koszyka

Nowe ćwiczenia, które zaproponowali autorzy, uświadamiają gimnazjalistom złożoność i różnorodność kultury oraz etosu życia rodzinnego. Ponadto rozwiązanie wielu testów, diagramów, logogryfów... Więcej...


Wędrując ku dorosłości - podręcznik I-III gimn.

Wędrując ku dorosłości - podręcznik I-III gimn.

cena: 28,00 zł — do koszyka

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum. Więcej...


Życie jest wyzwaniem! Siedem grzechów głównych

Życie jest wyzwaniem! Siedem grzechów głównych

Barbara Nowosielska, Paulina Skrzynecka

cena: 15,65 zł — do koszyka

Zeszyty adresowane są do katechetów i przygotowane z myślą o młodzieży między 13 a 15 rokiem życia. Omawiane problemy dotyczą... Więcej...