Gimnazjum kl. III

Poniżej wszystkie pozycje z tej kategorii: (liczba wybranych pozycji: 26, strona 1 z 2).


Otrzymacie Jego moc - metodyczny

Otrzymacie Jego moc - metodyczny

cena: 11,00 zł — do koszyka

Przewodnik prezentuje program przygotowania do sakramentu bierzmowania oparty o podstawowe prawdy Ewangelii. Służy rozbudzeniu wiary dorastającej młodzieży oraz pomaga w... Więcej...


Otrzymacie Jego moc - poradnik animatora

Otrzymacie Jego moc - poradnik animatora

cena: 8,50 zł — do koszyka

Zawiera scenariusze 24 spotkań małych grup kandydatów do bierzmowania pod kierunkiem animatora. Proponowane spotkania maja pomóc młodzieży w doświadczaniu Kościoła... Więcej...


W drodze do Ojca - metodyczne w segregatorze

W drodze do Ojca - metodyczne w segregatorze

Bogusław Nosek

cena: 39,90 zł — do koszyka

Praktyczny podręcznik metodyczny do wszystkich klas gimnazjum, składający się z zeszytów: pięć do klasy I, pięć do klasy II i... Więcej...


W życiu i w prawdzie - metodyczny, (5 zeszytów)

W życiu i w prawdzie - metodyczny, (5 zeszytów)

cena: 13,00 zł — do koszyka

Przewodnik metodyczny do podręcznika dla klasy III gimnazjum "W życiu i w prawdzie" nr AZ-33-02/9-0 zgodnego z programem nauczania religii... Więcej...


W życiu i w prawdzie - teczka pomocy + CD - cz. 1

W życiu i w prawdzie - teczka pomocy + CD - cz. 1

cena: 11,00 zł — do koszyka

Materiał dydaktyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla klasy III... Więcej...


W życiu i w prawdzie - teczka pomocy + CD - cz. 2

W życiu i w prawdzie - teczka pomocy + CD - cz. 2

cena: 11,00 zł — do koszyka

Materiał dydaktyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla klasy III... Więcej...


Jezus prowadzi i zbawia

Jezus prowadzi i zbawia

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

cena: 18,00 zł — do koszyka

Pakiet edukacyjny dla klasy 3 gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania... Więcej...


Jezus prowadzi i zbawia - metodyczny kl. 3 gimn.

Jezus prowadzi i zbawia - metodyczny kl. 3 gimn.

cena: 49,00 zł — do koszyka

Podręcznik metodyczny zawiera: • program edukacji, program wychowawczy, plany wynikowe i inne pomoce, które pozwolą opracować katechetom własne materiały odpowiednie dla... Więcej...


Jezus prowadzi i zbawia - podręcznik do 3 gimn.

Jezus prowadzi i zbawia - podręcznik do 3 gimn.

Zbigniew Marek SJ

cena: 18,00 zł — do koszyka

Podręcznik nr AZ-33-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III... Więcej...


Żyć w miłości Boga. Karty pracy do III klasy gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Karty pracy do III klasy gimnazjum

cena: 14,00 zł — do koszyka

Numer programu: AZ-3-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Numer podręcznika: AZ-33-01/10-PO-3/13 Każdy temat zamieszczony w podręczniku ucznia posiada szczegółowy scenariusz. Materiały metodyczne stanowią... Więcej...


Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla ucznia do III klasy gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla ucznia do III klasy gimnazjum

cena: 18,00 zł — do koszyka

Numer programu: AZ-3-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Numer podręcznika: AZ-33-01/10-PO-3/13 Przewodnim celem kształcenia religijnego w klasie trzeciej jest ukazanie katechizowanym podstawowej zasady... Więcej...


Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła - metodyczny klasa 3 gimnazjum

Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła - metodyczny klasa 3 gimnazjum

cena: 6,90 zł — do koszyka

Program edukacji religijnej dla III klasy gimnazjum został opracowany według podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 2001 roku. ... Więcej...Żyć w miłości Boga

Żyć w miłości Boga

cena: 6,90 zł — do koszyka

Przewodnik programowo-dydaktyczny zgodny z programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 do podręcznika nr AZ-33-01/10-RA-1/15 v Imprimatrur: L.dz. 753/14, Radom, 11 lipca 2014r. -... Więcej...


Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla klasy 3 Gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla klasy 3 Gimnazjum

cena: 18,00 zł — do koszyka

Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum. Więcej...


Żyć w miłości Boga. Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy III Gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy III Gimnazjum

cena: 15,90 zł — do koszyka

-Pomoce multimedialne zamieszczone na płytach są skorelowane zarówno z poradnikiem metodycznym dla katechety, podręcznikiem ucznia, jak i zeszytem ćwiczeń. Więcej...


Żyć w miłości Boga. Poradnik Metodyczny - segregator dla klasy III gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Poradnik Metodyczny - segregator dla klasy III gimnazjum

cena: 19,90 zł — do koszyka

Nr programu AZ-3-01/10 Poradnik metodyczny - katechezy: 1-13 Poradnik metodyczny - katechezy: 14-25 Poradnik metodyczny - katechezy: 26-37 Poradnik metodyczny... Więcej...


Żyć w miłości Boga. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 Gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 Gimnazjum

cena: 6,90 zł — do koszyka

Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie III gimnazjum. Więcej...


Żyję Twoją miłością. Karty pracy do religii do 3 klasy gimnazjum

Żyję Twoją miłością. Karty pracy do religii do 3 klasy gimnazjum

cena: 4,50 zł — do koszyka

Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab. Mariana Zająca Karty pracy... Więcej...


Żyję Twoją miłością. Podręcznik do religii do 3 klasy gimnazjum

Żyję Twoją miłością. Podręcznik do religii do 3 klasy gimnazjum

cena: 18,50 zł — do koszyka

Podręcznik „Żyję Twoją miłością” realizuje założenia „Nowej podstawy programowej katechezy” oraz „Programu nauczania religii” autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu... Więcej...


W miłości Boga. Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum

W miłości Boga. Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum

cena: 19,90 zł — do koszyka

Podręcznik nr KR-33-02/13-KR-6/14 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III gimnazjum na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr... Więcej...


Wędrując ku dorosłości - ćwiczenia dla uczniów III klasy gimnazjum

Wędrując ku dorosłości - ćwiczenia dla uczniów III klasy gimnazjum

Teresa Król

cena: 16,50 zł — do koszyka

Nowe ćwiczenia, które zaproponowali autorzy, uświadamiają gimnazjalistom złożoność i różnorodność kultury oraz etosu życia rodzinnego. Ponadto rozwiązanie wielu testów, diagramów, logogryfów... Więcej...


Wędrując ku dorosłości - podręcznik I-III gimn.

Wędrując ku dorosłości - podręcznik I-III gimn.

cena: 28,00 zł — do koszyka

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum. Więcej...


Chodźmy razem - metodyczny 3 kl. gimn.

Chodźmy razem - metodyczny 3 kl. gimn.

cena: 49,00 zł — do koszyka

Podręcznik metodyczny dla nauczyciela - katechety w formie zeszytów umieszczonych w segregatorze, zawiera: • program nauczania religii oraz plany wynikowe • propozycje... Więcej...


Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła - podręcznik klasa 3 gimnazjum

Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła - podręcznik klasa 3 gimnazjum

ks. Stanisław Łabendowicz

cena: 18,00 zł — do koszyka

Program edukacji religijnej dla III klasy gimnazjum został opracowany według podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 2001 roku. Zawarte... Więcej...