Wydawnictwo von borowiecky

Liczba tytułów: 10, strona 1 z 1


Zmierzch Europy? Perspektywy przyszłości a chrześcijaństwo

Zmierzch Europy? Perspektywy przyszłości a chrześcijaństwo

cena: 29,90 zł — do koszyka

O kryzysie kultury europejskiej, a nawet o jej nieuchronnym zmierzchu i ostatecznym końcu mówi się otwarcie od ponad wieku. Mówią... Więcej...


Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP

Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP

cena: 59,90 zł — do koszyka

Aretologia to nauka o cnotach intelektualnych i moralnych. Nam, laikom, cnota czy życie cnotliwe kojarzy się prawie wyłącznie ze sferą... Więcej...


Komuniści i Kościół w Polsce ludowej w perspektywie centralnej i krakowskiej

Komuniści i Kościół w Polsce ludowej w perspektywie centralnej i krakowskiej

cena: 38,90 zł — do koszyka

Artykuły dr. Rafała Łatki, pomieszczone w niniejszym zbiorze, ukazują historię Kościoła katolickiego w ostatniej dekadzie „ludowej” Polski. Spojrzenie na lata... Więcej...


Prawica. Nacjonalizm. Monarchizm. Studia politologiczno-historyczne

Prawica. Nacjonalizm. Monarchizm. Studia politologiczno-historyczne

cena: 44,90 zł — do koszyka

Najnowsza książka prof. Jacka Bartyzela odnosi się do zagadnienia trzech znanych pojęć wymienionych w tytule. Pytaniem jest również kwestia powinowactwa... Więcej...


Amerykański konserwatyzm na progu XXI wieku

Amerykański konserwatyzm na progu XXI wieku

cena: 54,90 zł — do koszyka

Książka Jacka Koronackiego nie pomija spraw najtrudniejszych i wołających o pomstę do Nieba: „Po spowodowaniu rozwarcia szyjki macicy lekarz chwyta... Więcej...


Benedykt XVI. Próba podsumowania pontyfikatu

Benedykt XVI. Próba podsumowania pontyfikatu

cena: 21,80 zł — do koszyka

Decyzja o abdykacji zaskoczyła większość katolików i obserwatorów życia Kościoła katolickiego, bo to wydarzenie rzadko spotykane w Jego dziejach. Ostatnia... Więcej...


Losy sióstr zakonnych w PRL 1954-1956

Losy sióstr zakonnych w PRL 1954-1956

cena: 13,40 zł — do koszyka

Były czasy, kiedy słysząc wczesnym rankiem dźwięk dzwonka u drzwi wejściowych przypuszczać można było, że to mleczarz. Podczas panowania systemu... Więcej...


Hieny, modliszki, czarne wdowy, czyli jak kobiety zabijają

Hieny, modliszki, czarne wdowy, czyli jak kobiety zabijają

cena: 28,90 zł — do koszyka

Ja was znam  krzyczy Cruella w todze, jak pieszczotliwie określa sędzie sądów rodzinnych nasz autor, do jednego z bohaterów... Więcej...


Dobry 'zły' liberalizm

Dobry "zły" liberalizm

cena: 26,90 zł — do koszyka

Emerytów przybywa szybciej, niż osób płacących składki. W rezultacie składki emerytalne powoli, ale systematycznie rosną, w coraz to większym stopniu... Więcej...


Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego

Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego

cena: 29,90 zł — do koszyka

Był u mnie przedstawiciel Znaku, Więzi, potem przedstawiciel PAX-u. Nie mogą na siebie patrzeć, ale w gruncie rzeczy mają te... Więcej...