Wydawnictwo Marek Derewiecki

Liczba tytułów: 58, strona 2 z 3


O mocy Boga, tom 3. Seria dwujęzyczna

O mocy Boga, tom 3. Seria dwujęzyczna

św. Tomasz z Akwinu

cena: 84,00 zł — do koszyka

W tym punkcie rozważań dochodzimy do ich najciekawszego punktu, mianowicie konfrontacji przeświadczenia o wieczności Bożego aktu zachowywania świata z dogmatem... Więcej...


O mocy Boga, tom 4. Seria dwujęzyczna

O mocy Boga, tom 4. Seria dwujęzyczna

św. Tomasz z Akwinu

cena: 70,05 zł — do koszyka

"Teizm klasyczny" - tak dość często określa się koncepcję natury Boga zbudowaną przez Ojców Kościoła, wzbogaconą przez mistrzów średniowiecza i... Więcej...


Bioetyka

Bioetyka

Ks. Rafał Jakub Pastwa

cena promocyjna: 47,25 zł 45,00 złdo koszyka

(…) bioetyka, jako nowa dyscyplina naukowa, powstała na terenie Stanów Zjednoczonych na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Stanowi to podstawę dla... Więcej...


Papież Franciszek: dokąd prowadzi Kościół?

Papież Franciszek: dokąd prowadzi Kościół?

Victor Manuel Fernandez

cena: 24,10 zł — do koszyka

Łagodna rewolucja” zapoczątkowana przez Franciszka delikatnie zmienia, a raczej wstrząsa Kościołem. Papież „z końca świata” od początku swojego pontyfikatu wywiera... Więcej...


Doświadczenia religijne

Doświadczenia religijne

William James

cena: 42,09 zł — do koszyka

James jest nie tyle filozofem systematycznym, ile mędrcem życiowym: człowiekiem umiejącym rozumnie i serdecznie w duszę bliźniego zaglądać. Możemy się... Więcej...


Krytyka praktycznego rozumu

Krytyka praktycznego rozumu

Immanuel Kant

cena: 23,30 zł — do koszyka

Ustanowione przez Kanta prawo moralne ugruntowane jest w istocie naszego rozumu, wypływa z naszej świadomości moralnej, a nie jest nam... Więcej...


Traktat o ludzkim działaniu

Traktat o ludzkim działaniu

św. Tomasz z Akwinu

cena: 33,60 zł — do koszyka

Traktat o ludzkim działaniu jest już czwartym – po Traktacie o cnotach (2006), Traktacie o szczęściu (2008) i Traktacie o... Więcej...


Bruhl. Opowiadanie historyczne

Bruhl. Opowiadanie historyczne

Józef Ignacy Kraszewski

cena: 32,10 zł — do koszyka

Brühl należy do najbardziej cenionych powieści historycznych J. I. Kraszewskiego. W bogatym dorobku literackim pisarza zajmuje szczególne miejsce. Przede wszystkim... Więcej...


Kierkegaard i filozofia egzystencjalna

Kierkegaard i filozofia egzystencjalna

Lew Szestow

cena: 30,00 zł — do koszyka

Dzieło Lwa Szestowa Kierkegaard i filozofia egzystencjalna jest jednym z najpóźniej napisanych i najciekawszych, wyraża jego najbardziej dojrzałe poglądy. Stanowi... Więcej...


Mowy

Mowy

Marek Tulliusz Cyceron

cena: 21,00 zł — do koszyka

Ze Wstępu wydawcy: (...) Lektura mów Cycerona, nazwanego przez jemu współczesnych „ojcem ojczyzny”, powinna być obowiązkiem każdego polityka, każdego kto chce... Więcej...


O państwie. O prawach

O państwie. O prawach

Marek Tulliusz Cyceron

cena: 21,00 zł — do koszyka

Ze Wstępu tłumaczki: (...) Moim celem był przekład adresowany nie tylko do miłośników antyku, lecz także do czytelników zainteresowanych nauką o... Więcej...


Dzieje religii filozofii i nauki. Tom 3

Dzieje religii filozofii i nauki. Tom 3

Wojciech Sady

cena: 36,75 zł — do koszyka

Tom obecny dotyczy epoki renesansu, a ściślej, okresu od upadku Konstantynopola w 1453 r. do pokoju augsburskiego w 1555 r. ... Więcej...


Księga osiemdziesięciu trzech kwestii

Księga osiemdziesięciu trzech kwestii

św. Augustyn

cena: 59,50 zł — do koszyka

W Księdze osiemdziesięciu trzech kwestii odnaleźć można najważniejsze aspekty systemu św. Augustyna. Dzięki temu, czytając to relatywnie, w porównaniu z... Więcej...


Filozofia wspólnego czynu

Filozofia wspólnego czynu

Nikołaj Fiodorow

cena: 122,50 zł — do koszyka

Rok 1851 był rokiem przełomowym w życiu Fiodorowa. Śmierć ukochanego wuja wywołała wewnętrzny wstrząs w jego duszy, który jesienią tego... Więcej...


O teologii mistycznej

O teologii mistycznej

Jan Gerson

cena: 52,50 zł — do koszyka

O teologii mistycznej jest pierwszym polskim tłumaczeniem odkrywanego po długim okresie zapomnienia dzieła Jana Gersona (1363–1429), łacińsko-francuskiego teologa, filozofa i... Więcej...


Podstawy logiki t. 2

Podstawy logiki t. 2

Bernard Bolzano

cena: 56,00 zł — do koszyka

„Podstawy logiki – wybrane fragmenty III i IV tomu Teorii nauki oraz korespondencji Bolzana z Exnerem” Bernarda Bolzana dopełnią wybór... Więcej...


Reguła dla pustelnicy. Modlitwa pastoralna

Reguła dla pustelnicy. Modlitwa pastoralna

Aelred z Rievaulx

cena: 49,80 zł — do koszyka

Pracę nad Regułą dla pustelnicy Aelred rozpoczął ok. 1160 r. Chciał bowiem spełnić prośbę swej siostry, która od dłuższego czasu... Więcej...


Doktor doktorów. Święty Tomasz z Akwinu

Doktor doktorów. Święty Tomasz z Akwinu

ks. Henryk Majkrzak

cena: 52,50 zł — do koszyka

Święty Tomasz był myślicielem uniwersalnym. Rzadko kiedy w historii kultury i nauki spotyka się kogoś, kto uporządkował w sposób jasny... Więcej...


Esse est percipi?

Esse est percipi?

Bartosz Żukowski

cena: 52,50 zł — do koszyka

Mimo ujmującej prostoty filozofia Berkeleya pozostaje przedmiotem niekończących się sporów interpretacyjnych. Toczą się one przede wszystkim wokół dwóch ściśle związanych... Więcej...


Metafizyka

Metafizyka

Gottlieb Aleksander Baumgarten

cena: 64,75 zł — do koszyka

Baumgarten dzieli metafizykę na następujące działy: ontologia, kosmologia, psychologia i teologia. Taki schemat posłużył Kantowi do jego rozważań z Krytyki... Więcej...


Kantowska teoria doświadczenia

Kantowska teoria doświadczenia

Hermann Cohen

cena: 87,50 zł — do koszyka

W prezentowanej książce podjąłem problem ponownego ugruntowania Kantowskiej nauki o aprioryczności. Przekonanie o jej prawdziwości nie jest u mnie bezpośrednim... Więcej...


Światło wieczności

Światło wieczności

Sergiusz Bułgakow

cena: 77,00 zł — do koszyka

Doświadczenie religijne utwierdza człowieka w realności innego, boskiego świata nie tym, że dowodzi jego istnienia albo rozmaitymi argumentami przekonuje o... Więcej...


Kierkegaard

Kierkegaard

Walter Lowrie

cena: 96,85 zł — do koszyka

W prezentowanej biografii-monografii Walter Lowrie mówi o Sorenie Kierkegaardzie nad wyraz dokładnie, historycznie, bez apoteozy i bez karykatury. Dostrzega w... Więcej...


O chrześcijaństwie

O chrześcijaństwie

Søren Kierkegaard

cena: 69,35 zł — do koszyka

Etyczno-religijne egzystowanie chrześcijanina zwrócone jest w stronę Boskiej tajemnicy, względem której możliwe jest egzystowanie w prawdzie. Zakłada ono wysiłek duchowej... Więcej...


O mocy Boga tom 5

O mocy Boga tom 5

św. Tomasz z Akwinu

cena: 87,50 zł — do koszyka

Dziewiąta kwestia w zbiorze kwestii dyskutowanych O mocy Boga św. Tomasza z Akwinu dotyczy w głównej mierze pojęcia „osoba” i­... Więcej...