Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Liczba tytułów: 15, strona 1 z 1


Hiob Zalizo, ihumen poczajowski

Hiob Zalizo, ihumen poczajowski

Bp Andrzej Borkowski

cena: 59,00 zł — do koszyka

Wstęp 1. Monastycyzm na Wołyniu do końca XVI wieku 2. Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru 3. Spisany... Więcej...


Specyfika polskiej terminologii prawosławnej

Specyfika polskiej terminologii prawosławnej

Jarosław Charkiewicz, Abp Jakub Kostiuczuk, ks. Marek Ławreszuk, ks. Włodzimierz Misijuk, ks. Jerzy Tofiluk

cena: 25,00 zł — do koszyka

Książka Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni jest publikacją z pogranicza teologii i kultury języka polskiego, rozumianej jako sztuka... Więcej...


Dzieje Wschodnich Rzymian

Dzieje Wschodnich Rzymian

Ks. Archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz

cena: 64,00 zł — do koszyka

Spis treści Wstęp Rozdział I - Cesarstwo i kościół Chrześcijański cesarz Nowy Rzym Pontifex Maximus Rozdział II - Pierwsze podziały Nowacjanie Donatyści Arianie... Więcej...


Między Konstantynopolem a Moskwą

Między Konstantynopolem a Moskwą

Archimandryta Andrzej Borkowski

cena: 45,00 zł — do koszyka

Kościoły słowiańskie były utworzone na bazie bizantyjskiej misji Świętych Braci Cyryla i Metodego. Autokefalia ich była produktem określonego politycznego i... Więcej...


Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami

Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami

Jean-Claude Larchet

cena: 28,00 zł — do koszyka

Spis treści Wprowadzeniei Rozdział I. Kwestia prymatu biskupstwa Rzymui I. Podstawy prymatu biskupstwa Rzymu 1. Podstawy kanoniczne 2. Pierwsza podstawa prymatu biskupa Rzymu - pozycja Rzymu... Więcej...


Kapłaństwo w świetle życia i twórczości św.Jana z Kronsztadu

Kapłaństwo w świetle życia i twórczości św.Jana z Kronsztadu

o. Piotr Fiedoruk

cena: 22,00 zł — do koszyka

Książka ks. doktora Piotra Fiedoruka jest poświęcona bardzo ważnemu tematowi jakim jest kapłaństwo. Autor dokonuje analizy powyższego zagadnienia na podstawie... Więcej...


Motywy religijne we współczesnej fantastyce

Motywy religijne we współczesnej fantastyce

cena: 28,00 zł — do koszyka

Niemożliwe jest określenie i podsumowanie pełnego wachlarza istniejących i możliwych religii, ale z pewnością łączy je przekraczanie doczesności. Fantastyka naukowa... Więcej...


Ksiądz Michał Bożerianow i jego odpowiedź 'LUDZIOM MAŁYM'

Ksiądz Michał Bożerianow i jego odpowiedź "LUDZIOM MAŁYM"

Antoni Mironowicz

cena: 16,00 zł — do koszyka

Wprowadzenie Dzieje społeczności białoruskiej w II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej a zwłaszcza na emigracji są mało znane. Niewiele też... Więcej...


Hymn wejścia

Hymn wejścia

Archimandryta Bazyli (Gondikakis)

cena: 25,00 zł — do koszyka

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, po raz pierwszy w języku polskim, prezentuje wyjątkowe dzieło współczesnego teologa, atoskiego mnicha archimandryty Bazylego (Gondikakisa), ... Więcej...


Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej

Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej

ks. Marek Ławreszuk

cena: 65,00 zł — do koszyka

Zainteresowanie kwestiami liturgicznymi zawsze legitymowało teologów wszechstronnych. Liturgika bowiem wyjaśnia wiele kwestii związanych z historią Kościoła, rozwojem nabożeństw, teologią dogmatyczną... Więcej...


Kim on jest? Hermeneutyka demonologii

Kim on jest? Hermeneutyka demonologii

ks. Andrzej Proniewski

cena: 49,00 zł — do koszyka

Zło nie potrzebuje dowodów. Każdy go bowiem doświadcza. W jego sidła wpadają nieraz całe społeczności. Człowiek jednak usiłuje zrozumieć to, ... Więcej...


O tajemnicy zbawienia

O tajemnicy zbawienia

Abp Jakub Kostiuczuk

cena: 49,00 zł — do koszyka

Książka O tajemnicy zbawienia w prosty i zrozumiały sposób ukazuje działanie Boga w osobie ludzkiej, świecie i Kościele. Arcybiskup dr... Więcej...


Życie człowieka jako zobowiązujący dar

Życie człowieka jako zobowiązujący dar

cena: 34,90 zł — do koszyka

"Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego... Więcej...


Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

ks. Marek Ławreszuk

cena: 18,00 zł — do koszyka

Książka ks. Marka Ławreszuka jest doskonałym przewodnikiem ukazującym podejście prawosławnych chrześcijan do sakramentu małżeństwa. Pierwsza część ukazuje historyczne dzieje rozwoju... Więcej...


Orthodoxi Evropi Studia do dziejów kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej

Orthodoxi Evropi Studia do dziejów kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej

cena: 24,00 zł — do koszyka

Wprowadzenie Wschodnia tradycja chrześcijańska w Europie Środkowo-Wschodniej zakorzeniła się we wszystkich formach życia ludności. Szczególne oddziaływanie widzimy w rozwoju kultu... Więcej...