Powrót na poprzednią stronę

Objawienie

Objawienie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2005

ISBN EAN: 8373632565 (ISBN: 83-7363-256-5)
format: 142x202, stron: 160, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0040B12584

Cena: 18,00 zł

Kolejny to serii wydawniczej " Religia i mistyka", poświęconej filozoficznym aspektom życia duchowego i mistyki . Ponieważ religia jest dziedziną porządku nadprzyrodzonego, zwrócenie uwagi na teologiczne aspekty religii z jednej strony skłania myśl filozoficzną do pewnej pokory w ocenie swych możliwości, z drugiej zaś pozwala filozofii właściwie ukierunkować swoje poszukiwania np. w dziedzinie filozofii mistyki.