Powrót na poprzednią stronę

Osoba Jezusa u św. Mateusza (6xCD)

Osoba Jezusa u św. Mateusza (6xCD)

o. Tadeusz Hajduk SJ

INIGO Kraków 2005

INDEKS: INIC406A12761

Cena: 39,00 zł

Seria z cyklu "Poznać Jezusa oczami Ewangelistów" ukazujących osobę Jezusa przez poszczególnych Ewangelistów.
Skupienie przybliża Osobę Boga Wcielonego, pokazując zarówno Jego człowieczeństwo jak i bóstwo. Skierowane jest do wszystkich pragnących pogłębić swoją kontemplacyjna relację z Jezusem. Nie chodzi tu jednak o naukowe rozważania, wykład biblijny, ale o to, by wychodząc z kart Ewangelii poznawać Jezusa jako Kogoć bliskiego. Św Hieronim powiedział kiedyś, że nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa. Warto więc kontemplować osobę Chrystusa czerpiąc z tego, co mówi o Nim Pismo Święte.

Zawartość:

CD 1
Wprowadzenie ogólne. Dzieciństwo Jezusa. (56'41")

CD 2
Jezus jako nauczyciel i prawodawca Nowego Przymierza. (58'17")

CD 3
Jezus jako wybawiciel od zniewolenia grzechem. (47'12")

CD 4
Męka Jezusa jako zbawcze dzieło dokonane na krzyżu. (51'19")

CD 5
Epifania Zmartwychwstałego. Odpowiedzi na pytania. (42'44")

CD 6
Odpowiedzi na pytania. (42'38")

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Tadeusz Hajduk SJ