Powrót na poprzednią stronę

Poznać, pokochać i naśladować Jezusa, cz. 1 (5xCD)

Poznać, pokochać i naśladować Jezusa, cz. 1 (5xCD)

W bliskich relacjach międzyludzkich

o. Tadeusz Hajduk SJ

INIGO Kraków 2006

INDEKS: INI615CA13980

Cena: 36,00 zł

Punktem wyjścia rozważań są słowa Jana Pawła II skierowane do całego Kościoła jako jego zadania na całe trzecie tysiąclecie: Nie trzeba zatem wyszukiwać „nowego programu". Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem (NMI 29). Tym razem przyglądamy się Jego najbliższym relacjom międzyludzkim, by tego się od Niego uczyć. Będzie to najpierw Jego relacja ze swoją Matką, potem z Magdaleną, kobietą chodzącą z Nim w jego wspólnocie ewangelizacyjnej, dalej z zaprzyjaźnionym Rodzeństwem z Betanii, w końcu z uczniem umiłowanym Janem i z uczniem wybranym do specjalnej misji - Piotrem.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Tadeusz Hajduk SJ