Powrót na poprzednią stronę

Poznać, pokochać i naśladować Jezusa cz. III (3xCD)

Poznać, pokochać i naśladować Jezusa cz. III (3xCD)

W trudnych relacjach międzyludzkich

o. Tadeusz Hajduk SJ

INIGO Kraków 2007

INDEKS: INI624CA18081

Promocja: 30,00 zł 28,99 zł

Punktem wyjścia rozważań są słowa Jana Pawła II skierowane do całego Kościoła formułujące zadania na całe trzecie tysiąclecie: Nie trzeba zatem wyszukiwać "nowego programu". Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji.
Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem (NMI 29).
Tym razem chcemy się przyjrzeć Jego trudnym relacjom międzyludzkim. Trudnym nie zawsze znaczy wrogim. Zaczniemy bowiem od Jego trudnych relacji w gronie wspólnoty, a potem zajmiemy się Jego wrogami religijnymi, czyli saduceuszami i faryzeuszam, żeby na koniec spojrzeć na trudne relacje z przedstawicielami władzy.

Nagrania dokonano w Domu Rekolekcyjnym "Górka" w Zakopanem

czas nagrania: 3h20

CD 1:
44'29"
Trudne relacje Jezusa wewnątrz wspólnoty apostołów

CD 2:
78'42"
Trudne relacje Jezusa z krewnymi i ziomkami z Nazaretu
Trudne relacje Jezusa z sadyceuszami i arcykapłanami

CD 3:
77'26"
Trudne relacje Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie
Trudne relacje Jezusa z ludźmi interesu i wielkimi tego świata

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Tadeusz Hajduk SJ