Powrót na poprzednią stronę

Życie modlitwy (3xCD)

Życie modlitwy (3xCD)

o. Tadeusz Hajduk SJ

INIGO Kraków 2008

INDEKS: INI662CA19966

Cena: 30,00 zł

Wielu ludzi stawia sobie dziś pewne pytania na temat własnego doświadczenia modlitwy. Zainteresowanie się modlitwą prowadzi do szukania metod jej rozwoju, przeżywania jej coraz głębiej i rozwiązywania pojawiających się w niej trudności.
Rozważania podjęte na sesji mają pomóc nie tylko wziąć na serio swoją modlitwę, ale i rozwijać się w niej coraz pełniej poznając podstawowe jej formy, jakimi jest modlitwa ustna, medytacja i kontemplacja. Ma też pomóc radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w trakcie modlitwy.

CD 1: 38'31"
Życie modlitwy

CD 2: 78'04"
Formy życie modlitwy
Walka modlitwy

CD 3: 76'50"
Duch Święty a modlitwa
Modlitwa a zaangażowanie apostolskie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Tadeusz Hajduk SJ