Powrót na poprzednią stronę

Gdy kobieta szczęśliwa, zakwitają kwiaty (CD-Mp3)

Gdy kobieta szczęśliwa, zakwitają kwiaty (CD-Mp3)

Rekolekcje dla kobiet

s. Anna Bałchan

Emmanuel Katowice 2009

INDEKS: EMM0020A23474

Cena: 24,90 zł

Na płycie umieszczono zapis rekolekcji wygłoszonych przez siostrę Annę Bałchan w Krakowie, w marcu 2009 roku. Rozważania są próbą odpowiedzi na pytania o rolę kobiety w rodzinie, małżeństwie, społeczeństwie. Dotykają problemów seksualności, budowania dobrych relacji, macierzyństwa. Warto posłuchać.
Bo gdy kobieta szczęśliwa, zakwitają kwiaty.

Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, od lat zajmuje się pomocą ofiarom handlu ludźmi, przemocy domowej i prostytucji. Jest przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom oraz koordynatorem projektu „Magdalena”.

 

s. Anna Bałchan