Powrót na poprzednią stronę

Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?

Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?

Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2010

ISBN EAN: 9788373326996 (ISBN: 978-83-733269-9-6)
format: 165x230, stron: 188, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0246B25767

Cena: 22,00 zł

Książka pt. „Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?” stanowi pokłosie kilkudniowego sympozjum poświęconego osobie i dziełu św. Pawła, jakie miało miejsce na tarnowskim Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Sympozjum odbyło się w ramach Roku św. Pawła, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI. Ogłaszając go, Benedykt XVI wyraził nadzieję, że stanie się on rokiem pielgrzymowania chrześcijan do Rzymu, miejsca męczeństwa św. Pawła, ale także rokiem licznych i różnorodnych wydarzeń duszpasterskich, naukowych i publikacji na temat życia i dzieła św. Pawła nie tylko w Wiecznym Mieście, ale na całym świecie, we wszystkich diecezjach. Niniejsza publikacja, będąca zbiorem referatów i komunikatów wygłoszonych z myślą o studentach duchownych i świeckich, wpisuje się w ten wielki ruch umysłowy i pobożnościowy skoncentrowany na osobie i nauczaniu św. Pawła, a zainicjowany przez papieża Benedykta XVI