Powrót na poprzednią stronę

Jezus, jakiego nie znamy (6xCD)

Jezus, jakiego nie znamy (6xCD)

Spotkanie z Jezusem w Ewangelii wg św. Jana

Wydawnictwo Salwator

INDEKS: SAWC482A26363

Cena: 42,00 zł

Sesja "Jezus, jakiego nie znamy. Spotkanie z Jezusem w Ewangelii wg św. Jana" odbyła się w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini w dniach 26-28 marca 2010. Jej temat wydaje się prowokacyjny: przecież my, ludzie religijni, znamy Jezusa i często słyszymy lub czytamy Ewangelię według św. Jana. Jednak łatwo może umknąć naszej uwadze głębokie przesłanie, jakie autor zawarł na kartach swej księgi, niekiedy jakby między linijkami. Często też ograniczamy się do rozważania najbardziej znanych scen z tej Ewangelii: Kana, Nikodem, Samarytanka... Może warto więc zajrzeć też do innych rozdziałów tej naprawdę "niewyczerpanej" Ewangelii.

Tematy konferencji

1. Ewangelia duchowa i jej autor - CD 1
2. Słowo, które stwarza i sądzi - CD 2
3. "Badacie Pisma... a nie chcecie przyjść do Mnie" (J 5,39n) - CD 3
4. Testament z Wieczernika - CD 4
5. Wywyższenie Króla - CD 5
6. "Jeżeli chcę, aby [uczeń] pozostał, aż przyjdę..." (J 21,22) - CD 6


Dr Danuta Piekarz - italianistka i biblistka, adiunkt Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca teologii biblijnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Wydziału Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych w Krakowie. W kwietniu 2008 r. została mianowana konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich. Jest autorką i tłumaczką wielu artykułów i pozycji książkowych o tematyce religijnej. Wielokrotnie posługiwała w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i Trzebini jako tłumaczka sesji prowadzonych w języku włoskim.