Powrót na poprzednią stronę

Uzdrowienie przez Słowo Boże (CD mp3)

Uzdrowienie przez Słowo Boże (CD mp3)

INIGO Kraków 2010

INDEKS: INI774CA27332

Cena: 18,00 zł

Sesja przeznaczona jest dla tych, którzy chcą zacząć modlić się w oparciu o Pismo Święte lub pragną tego typu modlitwę ubogacić.
W konferencjach i wprowadzeniach do medytacji podejmowane są następujące tematy:
1. Pismo Święte jako najlepszy podręcznik - uzdrowienie umysłu.
2. Aktualizacja słowa - uzdrowienie działania.
3. Biblia jako okno - uzdrowienie patrzenia.
4. Biblia jako lustro - uzdrowienie serca.
5. Uzdrowienie przez przebaczenie. Trzy ruchy duchowe.

Nagrania dokonano w Centrum Duchowości im. św. Ignacego Loyoli w Częstochowie.