Powrót na poprzednią stronę

Studia z Prawa Wyznaniowego tom 13/2010

Studia z Prawa Wyznaniowego tom 13/2010

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2010

ISBN: ISSN 2081-8882
format: 145x205, stron: 367, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0249B29385

Cena: 29,40 zł

Studia z Prawa Wyznaniowego opracowywane są w Katedrze Prawa Wyznaniowego od roku 2000. Początkowo ukazywały się nieregularnie, a od 2003 r. wydawane są jako rocznik. Na łamach periodyku publikowane są opracowania dotyczące statusu kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacji prawnej jednostki w zakresie wolności sumienia i religii. Obok artykułów naukowych przyjmowane są do druku również recenzje publikacji z zakresu prawa wyznaniowego oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów poświęconych problematyce wolności religijnej. Treść każdego tomu poddawana jest ocenie osobno powoływanych recenzentów. W 2007 r. Studia uzyskały pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez MNiSW do oceny czasopism naukowych i zostały umieszczone w wykazie czasopism punktowanych prowadzonym przez Ministra. Zapraszamy do współpracy z naszym pismem (kontakt z redakcją poniżej). Materiały przygotowane do druku można przesyłać na adres pocztowy redakcji, bądź drogą mailową. Kompletowanie opracowań przeznaczonych do publikacji w tomie obejmującym dany rok kalendarzowy kończymy w ostatnim dniu stycznia tego roku.
Istnieje także możliwość prenumeraty pisma, bądź zamawiania poszczególnych tomów (w tej sprawie prosimy kontaktować się z wydawnictwem).