Okładka

Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. Studium wybranych problemów

Paweł Marzec Jerzy Nikołajew Wydawnictwo: Wydawnictwo Polihymnia Dział: Rozważania Format: 165x240 Stron: 408 Oprawa: miękka ISBN: 9788372706638 INDEKS: PLH0026B30295
34,00 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

Publikacja zawiera cykl artykułów prezentujących osobę i nauczanie bł. Jana Pawła II. Studium gromadzi refleksje o wymiarze zarówno naukowym, jak i etyczno-moralnym. Wzbogaca i pogłębia naszą znajomość bł. Papieża-Polaka, który stał się dla całego świata wybitnym autorytetem, a jednocześnie kimś bardzo bliskim i kochanym.

Tematyka publikacji koncentruje się wokół pięciu głównych zagadnień ujętych w rozdziały. Pierwszy z nich - Jan Paweł II we wspomnieniach i refleksji - zawiera rozważania np. ks. Andrzeja Szostka - współpracownika Papieża, czy Aliny Rynio, analizującej Indywidualne ludzkie losy w zwierciadle nauczania papieskiego.

Rozdział drugi - W trosce o prawo - omawia problemy np. prawa stanowionego (M. Kuć, Prawo stanowione w świetle nauczania Papieża Jana Pawła II), postępowania karnego (G. Gozdór, Zasady postępowania karnego w nauczaniu Jana Pawła II) czy bolesne problemy współczesności (D. Szeleszczuk, Kara śmierci w nauczaniu Jana Pawła II; M. Gałązka, Prawne granice badań biomedycznych w nauczaniu Jana Pawła II).

W rozdziale trzecim - W trosce o godność - prezentują swoje refleksje np. s. Zofia J. Zdybicka (Rozumienie człowieka w ujęciu Jana Pawła II), M. Badowska-Hodyr (Prawo człowieka do rehabilitacji moralnej w świetle nauczania Jana Pawła II) czy R. Maleszyk (Jan Paweł II w ocenie więźniów Aresztu Śledczego w Krasnymstawie i w Zakładzie Karnym w Zamościu)

Rozdział czwarty - W trosce o wychowanie - zawiera rozważania dotyczące dobra i zła w człowieku, szczególnie w warunkach pobytu w zakładach penitencjarnych (np.: M. Kardis, Pojęcie grzechu w Biblii w kontekście nauczania Jana Pawła II; J. D. Pol, Misterium religijności a rzeczywistość więzienna; I. Niewiadomska, Troska o rozwój osoby - zadanie dla służby więziennej i karanych przestępców).

Rozdział piaty - W trosce o naród - gromadzi artykuły na temat życia narodu i społeczeństwa (np. K. A. Kłosiński, Syndrom więzi państwowej; M. Kalinowski, Zasady życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II; M. Pribula, Sprawiedliwość społeczna problemem etyki społecznej w świetle nauczania Jana Pawła II).

Niniejsza publikacja pozwala wniknąć w przekaz Papieża Wojtyły w wymiarze badań naukowych nad jego przesłaniem.

Celem pracy jest próba ukazania wielkości Ojca Świętego Jana Paweł II w odbiorze i w odczuciu ludzi nauki rożnych dyscyplin oraz Jego nauczania w kształtowaniu osobowości człowieka w wymiarze ewangelicznym.