Powrót na poprzednią stronę

Czy spotykam Boga prawdziwego? (CD MP3)

Czy spotykam Boga prawdziwego? (CD MP3)

o. Tadeusz Hajduk SJ

INIGO Kraków 2012

INDEKS: INI849CA31813

Cena: 19,00 zł

Fundamentalne dla wiary jest to, jaki obraz Boga nosimy w sercu. Od tego zależy zarówno relacja do Niego, relacje międzyludzkie, przeżywanie własnej wartości spojrzenie na grzech, na Boże przykazania oraz na otaczający nas świat. Według obrazu Boga, jaki człowiek w sobie nosi, interpretuje on rzeczywistość i kształtuje swoje postępowanie.
Bóg od samego początku, objawia się w różnych obrazach wziętych z ludzkiego życia. By móc te obrazy dobrze odczytywać i przeżywać, potrzebny jest właściwy ich interpretator - Duch Święty. Niestety oprócz Niego jest jeszcze ojciec kłamstwa, który interpretuje je po swojemu, prowadząc do obrazów karykaturalnych czy wręcz demonicznych.
W konferencjach Autor przedstawił zarówno najważniejsze biblijne obrazy Boga, jak i fałszywe obrazy utworzone w człowieku podczas błędów w rozwoju wychowawczym.

czas nagrania: 03:42:00
1 płyta CD w formacie mp3

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Tadeusz Hajduk SJ