Powrót na poprzednią stronę

Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej

Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2012

ISBN EAN: 9788377025178 (ISBN: 978-83-7702-517-8)
format: 170x240, stron: 292, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0316B35145

Cena: 26,00 zł

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Verbum Dei
Ks. Antoni Tronina, Wojownik i kapłan. Teologia słowa w Mdr 18,5-25
Ks. Antoni Paciorek, Moc Bożego słowa - przypowieść o siewcy (Mk 4,3-20)
Ks. Mirosław Stanisław Wróbel, Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46)
Krzysztof Mielcarek, Dynamizm i eklezjotwórcza moc słowa na podstawie formuł zawartych w Dz 6,7; 12,24; 19,20
Waldemar Rakocy CM, Moc Pawłowego słowa w obliczu grzechów Koryntian. Od przykazań Bożych do nowej jakości życia w Chrystusie
Ks. Marcin Kowalski, Rola słowa Bożego w procesie pojednania człowieka z Bogiem w świetle 2 Kor 5,16-21
Ks. Henryk Witczyk, Stawać się "dzieckiem Boga" - mocą daną przez Słowo wcielone (J 1,10-13)
Wojciech Popielewski OMI, "Ten, który jest, który mówi i który zwycięża". Misterium Chrystusa-Słowa (Ap 19,11-21)
Część II. Verbum in Ecclesia
Ks. Marcin Składanowski, Słowo Boże w życiu Kościoła katolickiego. Adhortacja Verbum Domini czytana przez katolika
Ks. Stanisław Haręzga, Aktualność teologiczno-pastoralna adhortacji apostolskiej Verbum Domini dla Kościoła w Polsce
Jacek Nowak SAC, Pneumatologia treści biblijnych rzeczywistością celebrowaną w liturgii
Ks. Dominik Ostrowski, Lekcjonarz eklezjalną interpretacją Słowa Bożego (hermeneutyka Lekcjonarza mszalnego)
Ks. Piotr Kulbacki, Sakramentalny wymiar Słowa Bożego w liturgii
Ks. Stanisław Dyk, Zbawcza moc homilii
Ks. Władysław Głowa, Funkcje homilii w celebracji liturgicznej
Ks. Jan Twardy, Konieczność poprawienia jakości homilii
Indeks tekstów biblijnych
Indeks dokumentów Kościoła
Indeks autorów