Powrót na poprzednią stronę

Jezus działa i zbawia - zeszyt ucznia dla klasy 8 SP

Jezus działa i zbawia - zeszyt ucznia dla klasy 8 SP

Zeszyt ucznia dla klasy 2 gimnazjum

Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo WAM Kraków 2013

ISBN EAN: 9788377678718 (ISBN: 978-83-7767-871-8)
seria: W drodze do Emaus
format: 146x202, stron: 110, oprawa: miękka

INDEKS: WAM2868B36443

Cena: 15,00 zł

- Pakiet edukacyjny do katechezy w klasie drugiej gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach" Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-3-01/10.

- Treści skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać. Za podstawę kształcenia takich postaw przyjęto wezwanie do naśladowania Jezusa w codziennym życiu, które On kieruje do ludzi w Kazaniu na Górze.

- Całość pakietu tworzą: podręcznik i zeszyt dla ucznia oraz podręcznik metodyczny dla katechety. Katecheta znajdzie w nim scenariusze kolejnych katechez oraz materiały multimedialne do wykorzystania przy przeprowadzeniu katechezy. W podręczniku dla ucznia można także znaleźć biografie świętych.

- Pakiet koreluje proces katechetyczny, w którym biorą udział katecheta i uczeń.

- Materiał treściowy podzielony został na siedem rozdziałów (grup tematycznych). Przyporządkowane im treści mają udzielać katechizowanym odpowiedzi na ludzkie pytania o szczęście, miłość, życie, których udziela Bóg.

- Wiarygodności odpowiedzi udzielanych człowiekowi przez Pana Boga katechizowany może doszukiwać się w postaciach, które w swoim życiu odpowiedzialnie potraktowały Jego słowa.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Zbigniew Marek SJ