Powrót na poprzednią stronę

Litania maryjna świętego Jana Pawła II

Litania maryjna świętego Jana Pawła II

Rozważania maryjne

ks. Jan Bartoszek

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2014

ISBN EAN: 99788377932100 (ISBN: 9978-83-7793-210-0)
stron: 104

INDEKS: BIB0507B38480

Cena: 15,00 zł

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (bp Jan Piotrowski)
Maryja, papieska Matka
Maryja zaślubiona Józefowi
Maryja, Bogurodzica w jasnogórskim wizerunku
Maryja, Córa Syjonu
Maryja, Matka pięknej miłości
Maryja, Matka apostoła różańca
Maryja, Niewiasta Eucharystii
Maryja, Matka miłosierdzia
Maryja, Gwiazda nowej ewangelizacji
Maryja, Niewiasta modlitwy
Maryja, pierwsza misjonarka
Maryja, wzór kontemplacji
Maryja, Fatimska Pani
Maryja, Królowa wszystkiego
Maryja, pobożna Niewiasta
Maryja, Matka Słowa Wcielonego
Maryja, pośrednicząca Matka
Maryja, znak niezawodnej nadziei
Maryja, Oblubienica Ducha Świętego
Maryja, wzór kobiety spełnionej
Maryja, Matka Kościoła
Maryja, Matka jedności
Maryja, wzór wiary
Maryja, Matka kapłanów
Maryja, posłuszna Niewiasta
Maryja, Służebnica Pańska
Maryja, uboga Izraela
Maryja, Matka pojednania
Maryja, Matka pokoju
Maryja, łaski pełna
Maryja, Matka papieskiego zawierzenia
Wykaz skrótów

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Jan Bartoszek