Powrót na poprzednią stronę

Dialog i służba w nowej ewangelizacji

Dialog i służba w nowej ewangelizacji

s. Kinga Katarzyna Walkowiak

Wydawnictwo VERBINUM Warszawa 2014

ISBN EAN: 9788371924903. (ISBN: 978-83-7192-490-3.)
format: 130 x 200, stron: 177, oprawa: miękka

INDEKS: VRB0406B40388

Cena: 20,00 zł

Nowa ewangelizacja jest wezwaniem, jakie skierował do Kościoła św. Jan Paweł II. Obejmuje ona całą misję Kościoła – jest jej synonimem. Ewangelizacja ta jest nową z definicji, ale nie zakłada głoszenia nowej Ewangelii, lecz przekazywanie orędzia tego samego od wieków, ale w nowy sposób. Nowa ewangelizacja domaga się zatem umiejętności rozpoczynania od nowa, przekraczania granic, poszerzania horyzontów. Jest przeciwieństwem samowystarczalności i polegania tylko na tym, co się już osiągnęło.

W przypadku nowej ewangelizacji tak się ciekawie złożyło, że została ona podjęta oddolnie, w dużej mierze przez ludzi świeckich, którzy podchwycili wezwanie Jana Pawła II. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać nowe wspólnoty realizujące wezwanie papieża. Wiele spontanicznych, a także planowych, permanentnych inicjatyw odnowiło i ożywiło Kościół. Pojawiły się programy formacji świeckich, a także formacji ewangelizatorów. Nowa ewangelizacja stanowi więc odpowiedź na sytuację kulturową i globalną dzisiejszych czasów. Za pomocą nowej metody, nowego języka ma nieść przesłanie Ewangelii – to samo od dwóch tysięcy lat. Dobra Nowina się nie zmieniła, zmienił się natomiast sposób życia ludzi.

Nowa ewangelizacja dopomina się o „nowych” ewangelizatorów, przygotowanych duchowo i intelektualnie do podjęcia wyzwania, by głosić Boga we współczesnym świecie. Niniejsza książka jest dla nich rodzajem przewodnika. Korzystać z niej mogą wszyscy, którym leży na sercu los człowieka i świata, którzy zabiegają o szczęście swoje i innych oraz chcą Boga „dopuścić” do głosu. Jest ona pozycją dla tych, którzy chcą żyć świadomie wiarą i być jednocześnie czytelnymi świadkami Jezusa Chrystusa w miejscu swoich codziennych zmagań: w rodzinie, szkole, pracy czy w cierpieniu.

 

s. Kinga Katarzyna Walkowiak