Powrót na poprzednią stronę

Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości

Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2016

ISBN EAN: 9788380611603 (ISBN: 978-83-8061-160-3)
stron: 246, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0466B44082

Cena: 30,00 zł

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
(ks. Arnold Zawadzki)
O. Ireneusz S. Ledwoń
Radość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa
O. Michał Baranowski
Radość zbawienia w Księdze Izajasza
Ks. Mirosław Wróbel
«Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni» (Mt 5,4) - Smutek i radość wyznawców Chrystusa w wymiarze doczesnym i eschatologicznym
Ks. Marcin Kowalski
Paradoksy życia apostoła i wszechobecna radość (2Kor 6,10)
Ks. Janusz Kręcidło
«To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna» (J 15,11) - źródła prawdziwej radości ucznia Jezusa
Dorota Muszytowska
Radość z pojednania w 2 Liście do Koryntian
Ks. Andrzej Demitrów
"Zasiewający we łzach, w radości żąć będą" (Ps 126,5). Motywy radości w Psałterzu na przykładzie Psalmu 126
Ks. Henryk Witczyk
Zmartwychwstały Pan - Radość Ewangelii (J 20,20)
Ks. Waldemar Rakocy
Czy radykalizm Ewangelii pozbawia radości życie chrześcijanina?
Ks. Stefan Szymik
Radość pielgrzymowania. Ps 122 w perspektywie historycznej i teologicznej
Ks. Ryszard Zawadzki
Radość pasterska w ewangelii Jezusa (Mt 18,10-14/Łk 15,3-7)
Ks. Adam Kubiś
Radość przyjaciela Oblubieńca z powodu głosu Oblubieńca w J 3,29
Ks. Zbigniew Grochowski
Apokalipsa św. Jana - księga grozy czy radości?
Wykaz skrótów
Indeks cytowanych źródeł
Indeks autorów
Table of Contents