Powrót na poprzednią stronę

Muzyka i taniec w Biblii

Muzyka i taniec w Biblii

Barbara Szczepanowicz

Dehon Wydawnictwo Księży Sercanów Kraków 2016

ISBN EAN: 99788327710291 (ISBN: 9978-83-277-1029-1)
format: 237x151, stron: 192, oprawa: miękka

INDEKS: SER0368B44947

Cena: 36,00 zł

W Biblii jest zarówno wiele fragmentów traktujących o muzyce, jak i tekstów przeznaczonych do śpiewu, jednak muzyka jako taka dla autorów natchnionych nie stanowi przedmiotu szczególnej uwagi i osobnego tematu do rozważań. O śpiewie, grze na instrumentach muzycznych, pieśniach czy też hymnach Biblia mówi niejako mimochodem, przy okazji innych spraw, na marginesie innych tematów. Praktykę muzyczną czasów zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu z dużym trudem można porównać do tego, co rozumie się pod tym pojęciem w czasach nowożytnych. Świat biblijny nie znał określenia sztuki muzycznej w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, dlatego w niniejszej publikacji zachowano dużą ostrożność w interpretowaniu pojęć muzycznych. Jej celem jest jedynie ukazanie muzyki i tańca świata biblijnego na podstawie cytatów z Pisma Świętego, które są dowodem na istnienie praktyki muzycznej i tanecznej zarówno w kulcie Starego i Nowego Testamentu, jak i w życiu codziennym.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Barbara Szczepanowicz