Powrót na poprzednią stronę

Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie

Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2016

INDEKS: BIB0671B45056

Cena: 23,00 zł

Dwutomowe dzieło pt. Jezus Chrystus w dużej części jest owocem wykładów prowadzonych w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. Tom pierwszy stanowi prezentację zarówno chrystologicznych zapowiedzi starotestamentalnych, jak i ich nowotestamentelnego spełnienia, które dokonało się w wydarzeniach zbawczych wiążących się z Jezusem Chrystusem, Jego narodzinami, działalnością publiczną, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.