Powrót na poprzednią stronę

Ewangelistarz Płocki z XII wieku

Ewangelistarz Płocki z XII wieku

Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu Perykopy Ewangeliczne ADP

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Warszawa 2016

ISBN EAN: 9788380902640 (ISBN: 978-83-8090-264-0)
format: 170x240, stron: 628, oprawa: twarda

INDEKS: UKW0214B46162

Cena: 50,00 zł

W niniejszym opracowaniu zaproponowano ciekawą metodę badawczą. Koncentruje się ona na analizie porównawczej tekstu biblijnego kodeksu płockiego z tekstem zawartym w innych kodeksach nadmozańskich. Cel badań jest poczwórny. Po pierwsze jest nim przeprowadzenie dogłębnej analizy kodykologicznej i paleograficznej, po drugie odczytanie tekstu ewangelicznego zawartego w kodeksie, po trzecie porównanie go z innymi tekstami nadmozańskimi zachowanymi w kodeksach z Liege i Namur w celu określenia czasu i miejsca jego powstania oraz potwierdzenia lub wykluczenia jego nadmozańskiego pochodzenia i wreszcie po czwarte wydanie zarówno odczytanego tekstu łacińskiego kodeksu, jak też udostępnienie jego facsimile badaczom Biblii, liturgii Kościoła w średniowieczu i historykom Mazowsza. Taką nowatorską metodę badań zastosowano wobec kodeksu płockiego po raz pierwszy.