Powrót na poprzednią stronę

Variae (I-XII)

Variae (I-XII)

Synody i kolekcje praw, tom XI

Kasjodor Senator

Wydawnictwo WAM Kraków 2017

ISBN EAN: 9788327701152 (ISBN: 978-83-277-0115-2)
format: 156x232, stron: 1008, oprawa: miękka

INDEKS: WAM4381B47298

Cena: 180,00 zł

Variae to zbiór listów urzędowych pisanych przez Kasjodora, kanclerza królów ostrogockich w ich państwie założonym na terenie Italii pod koniec V w. po Chr.. Pisma te kierowane są do królów, senatorów, urzędników różnych rang, dowódców wojskowych, żołnierzy gockich, a także rzymskich i gockich posiadaczy ziemskich oraz mieszkańców prowincji. Charakteryzują się one różnorodnością tematyczną, stylistyczną i objętościową. W niemal każdym jednak piśmie zauważalny jest wpływ retoryki na działalność publiczną w epoce Kasjodora, w tym pracę dyplomatyczną oraz administracyjno-sądowniczą władców i ich aparatu urzędowego. Dlatego też forma każdego listu odbiega od dzisiejszego zwięzłego i rzeczowego stylu urzędowego, zawiera bowiem liczne środki artystycznego wyrazu, m.in. metafory, porównania i rozbudowane dygresje.

 

Kasjodor Senator