Powrót na poprzednią stronę

Życie ludzkie jako życie eucharystyczne (CD-MP3)

Życie ludzkie jako życie eucharystyczne (CD-MP3)

Marko Ivan Rupnik, Centro Aletti (Rzym)

Studio Katolik Kraków 2018

INDEKS: KAT0203A49233

Cena: 25,00 zł

To, co ofiarujemy w czasie Eucharystii: chleb i wino, naszą pracę i świat, staje się w Chrystusie Jego życiem. Wszystko, co dajemy w Eucharystii, zo­sta­je nam oddane jako pokarm służący Jego życiu w nas. Chrystus stał się pożywieniem, abyśmy mogli żyć życiem niezniszczalnym. Od dnia chrztu św. mamy w sobie życie niezniszczalne, dlatego potrzebujemy niezniszczalnego pokarmu, którym jest On sam. Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji.

Tematy konferencji:

1. Paradygmat życia eucharystycznego (M. Rupnik SJ) 47 min.
2. „Jako w niebie, tak i na ziemi”. Eucharystia zarysowuje swoją wizję w sztuce (N. Govekar) 30 min.
3. Anamneza eucharystyczna. Udział w ożywiającej pamięci Boga (M. Campatelli) 49 min.
4. Zaangażowani w jedynej ofierze (M. Campatelli) 52 min.
5. Ujrzeliśmy prawdziwe światło: przemiana zmysłów biorąca początek z Eucharystii (N. Govekar) 69 min.
6. Życie duchowe płynące z Eucharystii (M. Rupnik SJ) 66 min.
Homilie:

1. 1P 4, 7-13; Mk 11, 11-25 (M. Rupnik SJ) 11 min.
2. Jud 17, 20b-25; Mk 11, 27-33 (M. Rupnik SJ) 23 min.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Marko Ivan Rupnik

Centro Aletti (Rzym)