Powrót na poprzednią stronę

Nowa Jakość Życia. Rok C. Płyta nr 4: Okres Zwykły, Niedziele 18-34 (DVD)

Nowa Jakość Życia. Rok C. Płyta nr 4: Okres Zwykły, Niedziele 18-34 (DVD)

Studio Katolik Kraków

INDEKS: KAT0224A51985

Cena: 50,00 zł

Przedstawiamy wprowadzenie filmowe do rozważania Ewangelii. Komentarze filmowe cechuje prosty i zrozumiały przekaz. Mogą służyć w osobistej i rodzinnej modlitwie Ewangelią, w katechezie, w duszpasterstwie parafialnym, w formacji grup biblijnych i ewangelizacyjnych.
12-minutowe filmy o Ewangelii w rytmie lectio divina:

- Przenoszą w czasy i miejsca, w których żył Jezus;
- Pomagają czytać ze zrozumieniem Pismo Święte;
- Uczą, jak medytować nad Ewangelią z niedzieli;
- Wychowują do zachowywania w sercu niedzielnej Ewangelii przez cały tydzień.