Powrót na poprzednią stronę

W ojczyźnie Jezusa. Mały przewodnik po Ziemi Świętej

W ojczyźnie Jezusa. Mały przewodnik po Ziemi Świętej

ks. Piotr Łabuda

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2019

ISBN: 978-83-7793-552-1
stron: 124, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0829B52317

Cena: 20,00 złdodaję do koszyka

Wstęp (ks. Michał Bednarz)

Kilka słów na początek

Szukając śladów Jezusa

„Gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego” (Ga 4,4)
Nazaret
Ain Karem
Betlejem
Jerycho
Drzewo Zacheusza
Góra Kuszenia
Miejsce chrztu Jezusa
Morze Martwe
Pustynia Judzka
Qumran
Wadi al-Qelt i klasztor św. Jerzego

„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą” (Mk 1,14)
Galilea
Kana Galilejska
Jezioro Galilejskie
Kafarnaum
Góra Błogosławieństw
Tabgha
Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb
Kościół Prymatu św. Piotra
Góra Tabor
Cezarea Filipowa
Jordan

„Gdy dopełniał się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy” (Łk 9,51)
Judea
Góra Oliwna
Betania
Betfage
Miejsce wniebowstąpienia
Klasztor Pater Noster
Kościół Dominus Flevit
Getsemani
Grota Pojmania
Dolina Cedronu i Dolina Gehenny
Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej
Sadzawka Siloe
Jerozolima
Góra Syjon
Wieczernik
Kościół Zaśnięcia NMP
Kościół św. Piotra (In Gallicantu)
W murach Starego Miasta
Kościół św. Anny i sadzawka Betesda
Lithostrotos
Droga Krzyżowa
Bazylika Bożego Grobu

„Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48) Emaus
Równina Nadmorska
Jafa
Cezarea Nadmorska
Karmel

Ziemia Święta – geograficzno-przyrodniczeABC
Ziemia Święta
Równina Nadmorska
Galilea
Samaria
Judea
Negeb
Rów Jordański od źródeł Jordanu po Morze
Martwe
Zajordania
Klimat, fauna i flora Ziemi Świętej

Propozycje bibliograficzne
Trinity

 

Kategorie

Książki / Poradniki, leksykony... / Przewodniki

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

** Ze Słowem w drogę. Rok C cz.1
Aby się przekonał o słuszności nauk
Apokalipsa św. Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa
Archeologia Piątej Ewangelii
Bliżej słowa. Nabożeństwa Słowa Bożego
Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego
Bóg Ojciec
Bóg Stwórca
Duch Święty
Duch Święty - Scripturae Lumen
Dziewięć spotkań ze św. Pawłem
Eucharystia - Boski Wędrowiec
Ewangelie. Od głoszenia do spisania
Głosił Słowo Boże (Hbr 13,7)
Jezus Chrystus. Świadectwa
Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie
Kościół Chrystusa
Kościół. Biblijne obrazy Kościoła
Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 19
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 20
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 21
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 23
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 24
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 25
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 26
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 27
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 29
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 30
Krąg Biblijny. Zeszyt spotkań (16) + CD
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 12
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 13
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 17
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 18
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 3
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 32
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 33
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 35 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 36 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 37 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 41 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 42
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 44
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 45 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 47 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 48
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 49
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 9
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 11
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 14 (CD gratis)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 4
Kto ma uszy, niechaj słucha. Zasłuchani w przypowieści z Ewangelii św. Mateusza
Listy apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie. Część II
Maryja - orantka doskonała
Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego
Modlitwa w przekazie biblijnym
Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio Divina
Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?
Po drogach Ziemi Świętej - przewodnik
Poznając Biblię cz. 1
Poznając Biblię cz. 3
Poznając Biblię cz. 4
Poznając Biblię cz. 5
Poznając Biblię cz. 6. Bohaterowie Biblii
Poznając Biblię cz. 7. Bohaterowie Biblii
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (1)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (2)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (3)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (4)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (5)
Prawda was wyzwoli
Przewodnik po drogach Ziemi Świętej
Qumran - osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego
Sakramenty Kościoła. Sakramenty uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii
Sakramenty Kościoła. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
Śladami św. Pawła
Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza
Święty Paweł Trzynasty Apostoł
Wierzę
Wierzę w Jednego Boga
Wtajemniczenie chrześcijańskie - Scripturae Lumen
Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego
Zostań z nami Panie. Lectio Divina
Życie wieczne - Scripturae Lumen