Okładka

Profetyzm w Księdze Syracha

s. Judyta Pudełko PDDM Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Dział: Teologia Format: 170x240 Stron: 424 Oprawa: miękka ISBN: 9788380618541 INDEKS: RWK0523B54911
35,00 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I
Profetyzm w okresie Drugiej Świątyni i judaizmu rabinicznego jako kontekst Syrachowego nauczania o prorokach i proroctwie 1. Biblia Hebrajska 1.1. Ps 74,9 - lamentacja czasu zagłady o braku proroka 1.2. Księgi Zachariasza, Malachiasza i Joela - zmiany w profetyzmie powygnaniowym 1.3. Dzieło Kronikarskie - prorokowanie a Świątynia Jerozolimska 2. Septuaginta 2.1. Księgi Machabejskie - nieobecność proroków w teraźniejszości a pisma prorockie 2.2. Księga Daniela - nieobecność proroka oraz innych instytucji państwowych i religijnych 2.3. Księga Mądrości - proroctwo Izraela w kontekście pogaństwa 3. Starożytne pozabiblijne interpretacje żydowskie 3.1. Filon z Aleksandrii - własne doświadczenie prorokowania 3.2. Józef Flawiusz - proroctwo kapłanów i przepowiadanie przyszłości 3.3. Pisma z Qumran - oczekiwanie na eschatologicznego proroka 3.4. 1 Księga Henocha, 2 Księga Barucha, Testament Beniamina - apokalipsy i testamenty żydowskie 3.5. Tradycja rabiniczna - przejęcie spuścizny proroków 4. Podsumowanie

Rozdział II
Prorocy i proroctwo w Księdze Syracha (Prolog; Syr 1 - 43) 1. Prolog greckiej wersji Księgi Syracha i jego odniesienia do profetyzmu (Prolog 1-3.7-10.24-26) 1.1. Prolog jako dzieło tłumacza i jego znaczenie dla Księgi Syracha 1.2. Tekst i jego tłumaczenie 1.3. Struktura Prologu 1.4. Analiza egzegetyczna 1.5. Podsumowanie 2. Prorokowanie mędrca (Syr 24,30-34) 2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 2.2. Tekst i jego tłumaczenie 2.3. Struktura perykopy 2.4. Analiza egzegetyczna 2.4.1. Osobiste przyjęcie mądrości przez mędrca (Syr 24,30-31) 2.4.2. Przekazywanie mądrości potomnym (Syr 24,32-34) 2.5. Podsumowanie 3. Modlitwa o wypełnienie proroctw (Syr 36,20-22 [17-19]) 3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 3.2. Tekst i jego tłumaczenie 3.3. Struktura perykopy 3.4. Analiza egzegetyczna 3.4.1. Wypełnione proroctwa jako uwiarygodnienie proroków (Syr 36,20-21[17-18]G/ 36,15-16H) 3.4.2. Prośba o wysłuchanie modlitwy i powszechne uznanie Boga (Syr 36,22[19]G/ 36,17H) 3.5. Podsumowanie 4. Poznawanie proroctwa (Syr 38,34c - 39,3) 4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 4.2. Tekst i jego tłumaczenie 4.3. Struktura perykopy 4.4. Analiza egzegetyczna 4.4.1. Zgłębianie proroctwa w tradycji Izraela (Syr 38,34cd - 39,1) 4.4.2. Odkrywanie ukrytych znaczeń tekstów (Syr 39,2-3) 4.5. Podsumowanie

Rozdział III
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców. Mojżesz i Prorocy Wcześniejsi (Syr 44,3 - 48,14) 1. Prorocy godni pochwały (Syr 44,3) 1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 1.2. Tekst i jego tłumaczenie 1.3. Struktura perykopy 1.4. Analiza egzegetyczna 1.5. Podsumowanie

2. Mojżesz - prototyp proroka (Syr 44,23fg - 45,5) 2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 2.2. Tekst i jego tłumaczenie 2.3. Struktura perykopy 2.4. Analiza egzegetyczna 2.4.1. Ogólne przedstawienie Mojżesza wobec Boga i ludzi (Syr 44,23fg - 45,1) 2.4.2. Mojżesz w Egipcie i jego moc wobec wrogów (Syr 45,2-3ab) 2.4.3. Powołanie Mojżesza (Syr 45,3cd-4) 2.4.4. Mojżesz na Synaju. Nauczyciel Prawa (Syr 45,5) 2.5. Podsumowanie

3. Jozue - następca Mojżesza w proroctwach (Syr 46,1-8) 3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 3.2. Tekst i jego tłumaczenie 3.3. Struktura perykopy 3.4. Analiza egzegetyczna 3.4.1. Ogólna charakterystyka Jozuego (Syr 46,1) 3.4.2. Jozue jako wojownik Pana (Syr 46,2-6) 3.4.3. Jozue (i Kaleb) - świadectwo wierności (Syr 46,7-8) 3.5. Podsumowanie
4. Samuel - prorok, kapłan i ostatni sędzia (Syr 46,13-20) 4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 4.2. Tekst i jego tłumaczenie 4.3. Struktura perykopy 4.4. Analiza egzegetyczna 4.4.1. Ogólna charakterystyka Samuela (Syr 46,13-15) 4.4.2. Wstawiennictwo Samuela (Syr 46,16-18) 4.4.3. Śmierć Samuela i jej następstwa (Syr 46,19-20) 4.5. Podsumowanie
5. Natan - prorok króla Dawida (Syr 47,1) 5.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 5.2. Tekst i jego tłumaczenie 5.3. Analiza egzegetyczna 5.4. Podsumowanie 6. Eliasz - prorok jak ogień (Syr 48,1-11) 6.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 6.2. Tekst i jego tłumaczenie 6.3. Struktura perykopy 6.4. Analiza egzegetyczna 6.4.1. Eliasz - prorok słowa i czynu (Syr 48,1-3) 6.4.2. Pochwała Eliasza (Syr 48,4-10) 6.4.3. Konkluzja (Syr 48,11) 6.5. Podsumowanie
7. Elizeusz - prorok podwójnej mocy (Syr 48,12-14) 7.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 7.2. Tekst i jego tłumaczenie 7.3. Struktura perykopy 7.4. Analiza egzegetyczna 7.4.1. Elizeusz nastepcą Eliasza (Syr 48,12abG/48,12abcdH) 7.4.2. Elizeusz prorok odwagi (Syr 48,12efGH) 7.4.3. Cuda w życiu i śmierci Elizeusza (Syr 48,13a-14bGH) 7.5. Podsumowanie

Rozdział IV
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców. Prorocy Późniejsi (Syr 48,20 - 49,10) 1. Izajasz - prorok Bożej ekonomii zbawienia (Syr 48,20cd-25) 1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 1.2. Tekst i jego tłumaczenie 1.3. Struktura perykopy 1.4. Analiza egzegetyczna 1.4.1. Izajasz podczas najazdu Sennacheryba na Judę (Syr 48,20cd-22ab) 1.4.2. Izajasz jako wielki prorok (Syr 48,22cd) 1.4.3. Izajasz uzdrowicielem króla Ezechiasza (Syr 48,23) 1.4.4. Izajasz i jego prorocka aktywność wobec ludu (Syr 48,24-25) 1.5. Podsumowanie 2. Jeremiasz - prorok czasu zagłady (Syr 49,4-7) 2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 2.2. Tekst i jego tłumaczenie 2.3. Struktura perykopy 2.4. Analiza egzegetyczna 2.4.1. Kres królów Judy (Syr 49,4-5) 2.4.2. Zburzenie Jerozolimy i rola proroka Jeremiasza (Syr 49,6-7) 2.5. Podsumowanie 3. Ezechiel - prorok wizji Bożego rydwanu i (nie)obecności Hioba (Syr 49,8-9) 3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 3.2. Tekst i jego tłumaczenie 3.3. Struktura perykopy 3.4. Analiza egzegetyczna 3.4.1. Wizja rydwanu Ezechiela (Syr 49,8) 3.4.2. Hiob i wrogowie w pochwale Ezechiela (Syr 49,9) 3.5. Podsumowanie 4. Dwunastu - prorocy nadziei (Syr 49,10) 4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 4.2. Tekst i jego tłumaczenie 4.3. Struktura perykopy 4.4. Analiza egzegetyczna 4.5. Podsumowanie

Zakończenie
Conclusion. Prophetism in the Book of Sirach Bibliografia
Indeks autorów
Indeks źródeł

Inne pozycje - s. Judyta Pudełko PDDM

Okładka
ks. Waldemar Chrostowski, s. Judyta Pudełko PDDM, ks. Piotr Kot
33,00 zł
Okładka
s. Judyta Pudełko PDDM, s. Anna Maria Pudełko AP
25,00 zł
Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS, s. Judyta Pudełko PDDM
15,00 zł
27,00 zł
Okładka
kard. Gianfranco Ravasi, ks. Waldemar Chrostowski, s. Judyta Pudełko PDDM
30,00 zł