Powrót na poprzednią stronę

Kościół wcielony w historii

Kościół wcielony w historii

Elementy do ponownego odczytania Konstytucji dogmatycznej o Kościele "Lumen gentium"

Miguel de Salis

Wydawnictwo WAM Kraków 2021

ISBN EAN: 9788327719720 (ISBN: 978-83-277-1972-0)
format: 150x230, stron: 312, oprawa: miękka

INDEKS: WAM4868B56881

Cena: 89,90 zł

Współczesny dyskurs eklezjologiczny skoncentrowany jest przede wszystkim na doktrynie Soboru Watykańskiego II i jego późniejszej recepcji. Celem książki Miguela de Salis jest natomiast próba szerszego spojrzenia na Sobór i odczytania jego doktryny, przede wszystkim Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, w obrębie historii myśli chrześcijańskiej o Kościele, zwłaszcza w kontekście XX wieku. W tej perspektywie autor porusza trzy najważniejsze zagadnienia eklezjologiczne: paradygmaty inspirujące eklezjologię XX stulecia, relację zachodzącą między Duchem Świętym i Kościołem oraz relację między zbawieniem i Kościołem. Zamiarem autora jest pomoc w kształtowaniu spojrzenia na główne tematy omawiane podczas zgromadzenia soborowego ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu obejmującego cały XX wiek, aż do naszych dni, oraz problemów i wyzwań, które pojawiły się w historii „krótkiego wieku”, a z którymi mierzyli się duszpasterze i teolodzy.

 

Miguel de Salis