Powrót na poprzednią stronę

Wcielenie jako akt miłosierdzia

Wcielenie jako akt miłosierdzia

Rafał Groński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2022

ISBN EAN: 9788382880205 (ISBN: 978-83-8288-020-5)
format: 170x205, stron: 156, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0536B58756

Cena: 33,00 zł

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Miłosierdzie jako przymiot Boży i jako cnota
1. Zagadnienie miłosierdzia a struktura Sumy teologii
2. Miłosierdzie jako przymiot Boży
2.1. Miłosierdzie w traktacie o Bogu
2.2. Definicja przymiotu Bożego
2.3. Miłosierdzie Boże jako realizacja doskonałości stworzenia
2.4. Sprawiedliwość a miłosierdzie
2.5. Wzajemna zależność miłosierdzia i sprawiedliwości
2.6. Podsumowanie
3. Miłosierdzie jako cnota
3.1. Miejsce cnoty miłosierdzia w strukturze Sumy teologii
3.2. Definicja cnoty
3.3. Natura cnoty miłosierdzia
3.4. Cnota miłosierdzia a sprawiedliwość
3.5. Cnota miłosierdzia a miłość
3.6. Podsumowanie
4. Miłosierdzie Boże a miłosierdzie ludzkie

Rozdział II. Wcielenie jako akt miłosierdzia
1. Zagadnienie Wcielenia a struktura Sumy teologii
2. Tajemnica Wcielenia
2.1. Teologia zjednoczenia hipostatycznego
2.2. Doskonałość ludzkiej natury Słowa Wcielonego
2.3. Stosowność Wcielenia
2.4. Podsumowanie
3. Wcielenie jako objawienie Bożego miłosierdzia
3.1. Miłosierdzie motywem Wcielenia
3.2. Udział Trójcy Świętej w tajemnicy Wcielenia
3.3. Wcielenie jako najwyższy akt miłosierdzia Boga
3.4. Podsumowanie

 

Rafał Groński