Powrót na poprzednią stronę

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ( z paginatorami)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ( z paginatorami)

Edycja Świętego Pawła Częstochowa

ISBN: 5907564023962
format: 160x220, stron: 2784, oprawa: twarda

INDEKS: PAW0320B7005

Cena: 170,00 zł

Idea i cechy najnowszego przekładu Pisma Świętego:
maksymalna wierność tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego, dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego, uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym, unikanie w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego, umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści,
nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający sprawniej korzystać z Pisma Świętego, tzn.:
- przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron,
- komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte,
- odnośniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone na wewnętrznych marginesach stron,
- skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym.
- słownik wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń biblijnych.